Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 20. juni 2007 - Strasbourg

6. Stemmeforklaringer
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Dimitrios Papadimoulis - A6-0227/2007: Milan Gaľa, Richard Seeber

Betænkning: Ria Oomen-Ruijten - A6-0080/2007: Milan Gaľa, Agnes Schierhuber, Laima Liucija Andrikienė, Carlo Fatuzzo

Betænkning: Werner Langen - A6-0244/2007: Andreas Mölzer

Betænkning: Werner Langen - A6-0243/2007: John Attard-Montalto, Sylwester Chruszcz.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik