Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 20 czerwca 2007 r. - Strasburg

6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania
CRE

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Dimitrios Papadimoulis - A6-0227/2007: Milan Gaľa, Richard Seeber

Sprawozdanie Ria Oomen-Ruijten - A6-0080/2007: Milan Gaľa, Agnes Schierhuber, Laima Liucija Andrikienė, Carlo Fatuzzo

Sprawozdanie Werner Langen - A6-0244/2007: Andreas Mölzer

Sprawozdanie Werner Langen - A6-0243/2007: John Attard-Montalto, Sylwester Chruszcz

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności