Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 20 juni 2007 - Strasbourg

6. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Dimitrios Papadimoulis - A6-0227/2007: Milan Gaľa, Richard Seeber

Betänkande Ria Oomen-Ruijten - A6-0080/2007: Milan Gaľa, Agnes Schierhuber, Laima Liucija Andrikienė, Carlo Fatuzzo

Betänkande Werner Langen - A6-0244/2007: Andreas Mölzer

Betänkande Werner Langen - A6-0243/2007: John Attard-Montalto, Sylwester Chruszcz

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy