Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 20. června 2007 - Štrasburk

7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Colm Burke oznámil, že jeho nová hlasovací karta nefungovala a že se proto nemohl zúčastnit hlasování, ačkoli byl přítomen v jednacím sále. Měl v úmyslu hlasovat v souladu s hlasovacím seznamem, který vypracoval jeho skupina, a zdržet se hlasování o bodu 40 2. části a o legislativním usnesení zprávy Glenys Kinnock – A6-0220/2007.

Právní upozornění - Ochrana soukromí