Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2011(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0212/2007

Внесени текстове :

A6-0212/2007

Разисквания :

PV 20/06/2007 - 12
CRE 20/06/2007 - 12

Гласувания :

PV 21/06/2007 - 8.7
CRE 21/06/2007 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0283

Протокол
Сряда, 20 юни 2007 г. - Страсбург

12. Младежката престъпност - ролята на жените, семейството и обществото (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно младежката престъпност - ролята на жените, семейството и обществото [2007/2011(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Katerina Batzeli (A6-0212/2007)

Katerina Batzeli представи доклада.

Изказа се Franco Frattini (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Esther Herranz García, от името на групата PPE-DE, Lissy Gröner, от името на групата PSE, Marios Matsakis, от името на групата ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, от името на групата UEN, Hiltrud Breyer, от името на групата Verts/ALE, Ilda Figueiredo, от името на групата GUE/NGL, Urszula Krupa, от името на групата IND/DEM, Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, от името на групата ITS, Zita Pleštinská, Edite Estrela и Kathy Sinnott.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Amalia Sartori, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Tadeusz Zwiefka и Mairead McGuinness.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 21.06.2007.

Правна информация - Политика за поверителност