Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 20 юни 2007 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Преносимост на допълнителните пенсионни права ***I (разискване)
 3.Разширяване на евро зоната - Въвеждане от Кипър на единната валута на 1 януари 2008 г. * - Въвеждане от Малта на единната валута на 1 януари 2008 г. * (разискване)
 4.Подписване на актове, приети по процедурата за съвместно вземане на решение
 5.Време за гласуване
  5.1.Единен формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.2.Забраната за износ и безопасното складиране на метален живак ***I (гласуване)
  5.3.Програма на Общността за подобряване на функционирането на системите за данъчно облагане във вътрешния пазар (Фискалис 2013) ***I (гласуване)
  5.4.Преносимост на допълнителните пенсионни права ***I (гласуване)
  5.5.Въвеждане от Кипър на единната валута на 1 януари 2008 г. * (гласуване)
  5.6.Въвеждане от Малта на единната валута на 1 януари 2008 г. * (гласуване)
  5.7.Галилео (гласуване)
  5.8.Специфични проблеми при транспонирането и прилагането на законодателството в областта на обществените поръчки и неговата връзка с Лисабонската програма (гласуване)
  5.9.Целите на Хилядолетието за развитие – междинна равносметка (гласуване)
  5.10.Работата на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС през 2006 г. (гласуване)
  5.11.Разширяване на евро зоната (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Състав на Парламента
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Договор за търговията с оръжия (разискване)
 11.Програма MEDA и финансова подкрепа за Палестина – оценка, прилагане и контрол (разискване)
 12.Младежката престъпност - ролята на жените, семейството и обществото (разискване)
 13.Пространството на свобода, сигурност и правосъдие: Стратегия за външното измерение (разискване)
 14.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 15.Състав на комисиите и делегациите
 16.Пространството на свобода, сигурност и правосъдие: Стратегия за външното измерение (продължeние на разискването)
 17.Организацията и съдържанието на обмена на информация, извлечена от регистрите за съдимост, между държавите-членки * (разискване)
 18.Развитието на преговорите по рамковото решение за борба с расизма и ксенофобията (разискване)
 19.Убежището: практическо сътрудничество, качество при вземането на решения в общата европейска система за предоставяне на убежище (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (178 kb) Списък на присъствалите (63 kb)       
 
Протокол (173 kb) Списък на присъствалите (34 kb) Резултати от различните гласувания (466 kb) Поименни гласувания (1304 kb) 
 
Протокол (209 kb) Списък на присъствалите (73 kb) Резултати от различните гласувания (179 kb) Поименни гласувания (427 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност