Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 20. juni 2007 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Overførsel af pensionsrettigheder ***I (forhandling)
 3.Forbedring af metoden for høring af Europa-Parlamentet i procedurer vedrørende udvidelse af euroområdet - Cyperns tilslutning til den fælles valuta den 1. januar 2008 * - Maltas tilslutning til den fælles valuta den 1. januar 2008 * (forhandling)
 4.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure
 5.Afstemningstid
  5.1.Opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  5.2.Metallisk kviksølv ***I (afstemning)
  5.3.Fællesskabsprogrammet Fiscalis 2013 ***I (afstemning)
  5.4.Overførsel af pensionsrettigheder ***I (afstemning)
  5.5.Cyperns tilslutning til den fælles valuta den 1. januar 2008 * (afstemning)
  5.6.Maltas tilslutning til den fælles valuta den 1. januar 2008 * (afstemning)
  5.7.Galileo (afstemning)
  5.8.Lovgivningen om offentlige indkøb og Lissabon-dagsordenen (afstemning)
  5.9.Midtvejsevaluering af millennium-udviklingsmålene (afstemning)
  5.10.Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (2006) (afstemning)
  5.11.Forbedring af metoden for høring af Europa-Parlamentet i procedurer vedrørende udvidelse af euroområdet (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Parlamentets sammensætning
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.På vej mod en traktat om våbenhandel (forhandling)
 11.Meda og finansiel støtte til Palæstina (forhandling)
 12.Ungdomskriminalitet (forhandling)
 13.Området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (forhandling)
 14.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 15.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 16.Området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (fortsat forhandling)
 17.Oplysninger fra strafferegistre * (forhandling)
 18.Bekæmpelse af racisme og fremmedhad (forhandling)
 19.Asyl (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (154 kb) Deltagerliste (63 kb)       
 
Protokol (139 kb) Deltagerliste (34 kb) Afstemningsresultater (375 kb) Afstemning ved navneopråb (926 kb) 
 
Protokol (188 kb) Deltagerliste (64 kb) Afstemningsresultater (154 kb) Afstemning ved navneopråb (419 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik