Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 20. juuni 2007 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Täiendavate pensioniõiguste kaasaskantavus ***I (arutelu)
 3.Euroopa Parlamendiga konsulteerimise parandamine euroala laienemisega seotud menetlustes - Ühisraha kasutuselevõtt Küprosel 1. jaanuaril 2008 * - Ühisraha kasutuselevõtt Maltal 1. jaanuaril 2008 * (arutelu)
 4.Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine
 5.Hääletused
  
5.1.Ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
5.2.Metallilise elavhõbeda ekspordi keelustamine ja turvaline ladustamine ***I (hääletus)
  
5.3.Maksustamissüsteemide toimimine - Fiscalis 2013 ***I (hääletus)
  
5.4.Täiendavate pensioniõiguste kaasaskantavus ***I (hääletus)
  
5.5.Ühisraha kasutuselevõtt Küprosel 1. jaanuaril 2008 * (hääletus)
  
5.6.Ühisraha kasutuselevõtt Maltal 1. jaanuaril 2008 * (hääletus)
  
5.7.Galileo (hääletus)
  
5.8.Eriprobleemid riigihankeid käsitlevate õigusaktide ülevõtmisel ja rakendamisel ning nende õigusaktide seos Lissaboni kavaga (hääletus)
  
5.9.Aastatuhande arengueesmärgid - vahekokkuvõte (hääletus)
  
5.10.AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee töö (2006) (hääletus)
  
5.11.Euroopa Parlamendiga konsulteerimise parandamine euroala laienemisega seotud menetlustes (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Parlamendi koosseis
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Relvakaubanduse lepingu suunas (arutelu)
 11.MEDA programm ja rahaline toetus Palestiinale - hindamine, rakendamine ja järelevalve (arutelu)
 12.Alaealiste kuritegevus - naiste, perekonna ja ühiskonna roll (arutelu)
 13.Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala välispoliitilise mõõtme strateegia (arutelu)
 14.Infotund (küsimused nõukogule)
 15.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 16.Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala välispoliitilise mõõtme strateegia (arutelu jätkamine)
 17.Karistusregistrite andmete vahetamine * (arutelu)
 18.Rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemist käsitlevat raamotsust puudutavate läbirääkimiste edenemine (arutelu)
 19.Euroopa ühise varjupaigasüsteemi otsustusprotsessi kvaliteet (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (155 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb)       
 
Protokoll (139 kb) Kohalolijate nimekiri (34 kb) Hääletustulemused (379 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1286 kb) 
 
Protokoll (185 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletustulemused (161 kb) Nimelise hääletuse tulemused (417 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika