Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 20. kesäkuuta 2007 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantaminen ***I (keskustelu)
 3.Euroopan parlamentin kuulemismenettelyn parantaminen euroalueen laajentumista koskevissa menettelyissä - Yhtenäisvaluutan käyttöönotto Kyproksessa 1. tammikuuta 2008 * - Yhtenäisvaluutan käyttöönotto Maltassa 1. tammikuuta 2008 * (keskustelu)
 4.Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen
 5.Äänestykset
  5.1.Kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäinen kaava * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  5.2.Metallisen elohopean viennin kieltäminen ja varastointi ***I (äänestys)
  5.3.Yhteisön ohjelma Fiscalis 2013 ***I (äänestys)
  5.4.Lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantaminen ***I (äänestys)
  5.5.Yhtenäisvaluutan käyttöönotto Kyproksessa 1. tammikuuta 2008 * (äänestys)
  5.6.Yhtenäisvaluutan käyttöönotto Maltassa 1. tammikuuta 2008 * (äänestys)
  5.7.Galileo (äänestys)
  5.8.Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpano (äänestys)
  5.9.Vuosituhannen kehitystavoitteiden puolimatkassa (äänestys)
  5.10.AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta vuonna 2006 (äänestys)
  5.11.Euroopan parlamentin kuulemismenettelyn parantaminen euroalueen laajentumista koskevissa menettelyissä (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Parlamentin kokoonpano
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Kohti asekauppasopimusta (keskustelu)
 11.MEDA-ohjelma ja rahoitustuki palestiinalaishallinnolle - arviointi, täytäntöönpano ja valvonta (keskustelu)
 12.Nuorisorikollisuus: naisen, perheen ja yhteiskunnan rooli (keskustelu)
 13.Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoiseen ulottuvuuteen liittyvä strategia (keskustelu)
 14.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 15.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 16.Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoiseen ulottuvuuteen liittyvä strategia (jatkoa keskustelulle)
 17.Rikosrekisteritietojen vaihto jäsenvaltioiden välillä * (keskustelu)
 18.Rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta tehtävää puitepäätöstä käsittelevien neuvottelujen eteneminen (keskustelu)
 19.Käytännön yhteistyö, päätöksenteon laatu yhteisessä eurooppalaisessa turvapaikkajärjestelmässä (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (157 kb) Läsnäololista (63 kb)       
 
Pöytäkirja (144 kb) Läsnäololista (34 kb) Äänestysten tulokset (377 kb) Nimenhuutoäänestykset (1290 kb) 
 
Pöytäkirja (187 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (150 kb) Nimenhuutoäänestykset (416 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö