Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2007. június 20., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.A kiegészítő nyugdíjra való jogosultság hordozhatóságának javítása ***I (vita)
 3.Az eurózóna kibővítése kapcsán a Parlamenttel folytatott konzultáció módjának javítása - A közös valuta bevezetése Cipruson 2008. január 1-jével * - A közös valuta bevezetése Máltán 2008. január 1-jével * (vita)
 4.Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása
 5.Szavazások órája
  
5.1.Harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélyének egységes formátuma * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
5.2.A fémhigany exportjának tilalma és a fémhigany tárolása ***I (szavazás)
  
5.3.A Fiscalis 2013 közösségi program ***I (szavazás)
  
5.4.A kiegészítő nyugdíjra való jogosultság hordozhatóságának javítása ***I (szavazás)
  
5.5.A közös valuta bevezetése Cipruson 2008. január 1-jével * (szavazás)
  
5.6.A közös valuta bevezetése Máltán 2008. január 1-jével * (szavazás)
  
5.7.Galileo (szavazás)
  
5.8.A közbeszerzési jogszabályok átültetésének és végrehajtásának speciális problémái és e jogszabályok viszonya a lisszaboni menetrendhez (szavazás)
  
5.9.A millenniumi fejlesztési célok felé félúton (szavazás)
  
5.10.Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2006-os munkája (szavazás)
  
5.11.Az eurózóna kibővítése kapcsán a Parlamenttel folytatott konzultáció módjának javítása (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.A Parlament tagjai
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.A fegyverkereskedelemről szóló szerződés felé (vita)
 11.A MEDA és a pénzügyi támogatás Palesztinának – értékelés, végrehajtás és ellenőrzés (vita)
 12.Fiatalkori bűnözés - A nők, a család és a társadalom szerepe (vita)
 13.A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külpolitikai dimenziójára vonatkozó stratégia (vita)
 14.Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
 15.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 16.A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külpolitikai dimenziójára vonatkozó stratégia (a vita folytatása)
 17.A bűnügyi nyilvántartásokból származó információk cseréje a tagállamok között * (vita)
 18.A rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló kerethatározatról folytatott tárgyalások előrehaladásáról (vita)
 19.Gyakorlati együttműködés, a közös európai menekültügyi rendszer keretében hozott döntések minősége (vita)
 20.A következő ülés napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (154 kb) Jelenléti ív (63 kb)       
 
Jegyzőkönyv (170 kb) Jelenléti ív (34 kb) A szavazások eredménye (393 kb) Név szerinti szavazás eredménye (1290 kb) 
 
Jegyzőkönyv (194 kb) Jelenléti ív (64 kb) A szavazások eredménye (161 kb) Név szerinti szavazás eredménye (419 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat