Ankstesnis 
 Kitas 
RCVVOTESPVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2007 m. birželio 20 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Teisių į papildomą pensiją perkėlimo gerinimas ***I (diskusijos)
 3.Konsultacijų su Europos Parlamentu metodo gerinimas euro zonos plėtros procedūrų metu. Bendros valiutos įvedimas Kipre 2008 m. sausio 1 d. * Bendros valiutos įvedimas Maltoje 2008 m. sausio 1 d. * (diskusijos)
 4.Bendro sprendimo procedūros metu priimtų teisės aktų pasirašymas
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Vienoda leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams forma * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
5.2.Metalinio gyvsidabrio eksporto draudimas ir saugus laikymas ***I (balsavimas)
  
5.3.Bendrijos programa „Fiscalis 2013“ ***I (balsavimas)
  
5.4.Teisių į papildomą pensiją perkėlimo gerinimas ***I (balsavimas)
  
5.5.Bendros valiutos įvedimas Kipre 2008 m. sausio 1 d. * (balsavimas)
  
5.6.Bendros valiutos įvedimas Maltoje 2008 m. sausio 1 d. * (balsavimas)
  
5.7.Galileo (balsavimas)
  
5.8.Specifinės problemos perkeliant ir taikant teisės aktus viešųjų pirkimų srityje bei jų santykis su Lisabonos strategija (balsavimas)
  
5.9.Tūkstantmečio vystymosi tikslai. Pusiaukelė (balsavimas)
  
5.10.AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbas 2006 m. (balsavimas)
  
5.11.Konsultacijų su Europos Parlamentu metodo gerinimas euro zonos plėtros procedūrų metu (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Parlamento sudėtis
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Prekybos ginklais sutarties link (diskusijos)
 11.MEDA ir finansinė parama Palestinai: įvertinimas, įgyvendinimas ir kontrolė (diskusijos)
 12.Nepilnamečių nusikalstamumas: moterų, šeimos ir visuomenės vaidmuo (diskusijos)
 13.Su laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės išorės aspektu susijusi strategija (diskusijos)
 14.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 15.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 16.Su laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės išorės aspektu susijusi strategija (diskusijų tęsinys)
 17.Valstybių narių keitimasis informacija iš nuosprendžių registro * (diskusijos)
 18.Derybų dėl pamatinio sprendimo kovoje prieš rasizmą ir ksenofobiją pažanga (diskusijos)
 19.Praktinis bendradarbiavimas, sprendimų kokybė bendrojoje Europos prieglobsčio sistemoje (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (155 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb)       
 
Protokolas (167 kb) Dalyvių sąrašas (34 kb) Balsavimo rezultatai (405 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1296 kb) 
 
Protokolas (189 kb) Dalyvių sąrašas (65 kb) Balsavimo rezultatai (163 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (418 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika