Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 20. júna 2007 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Prenosnosť práv na doplnkový dôchodok ***I (rozprava)
 3.Zlepšenie konzultačného postupu Európskeho parlamentu v oblasti rozširovania eurozóny - Prijatie jednotnej meny Cyprom od 1. januára 2008 * - Prijatie jednotnej meny Maltou od 1. januára 2008 * (rozprava)
 4.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe
 5.Hlasovanie
  
5.1.Jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Zákaz vývozu a bezpečné uskladnenie kovovej ortuti ***I (hlasovanie)
  
5.3.Program Spoločenstva Fiscalis 2013 ***I (hlasovanie)
  
5.4.Prenosnosť práv na doplnkový dôchodok ***I (hlasovanie)
  
5.5.Prijatie jednotnej meny Cyprom od 1. januára 2008 * (hlasovanie)
  
5.6.Prijatie jednotnej meny Maltou od 1. januára 2008 * (hlasovanie)
  
5.7.Galileo (hlasovanie)
  
5.8.Konkrétne problémy pri transpozícii a vykonávaní právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania a vzťah týchto predpisov k lisabonskej stratégii (hlasovanie)
  
5.9.Rozvojové ciele milénia – polovica obdobia na ich dosiahnutie (hlasovanie)
  
5.10.Činnosť Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ (2006) (hlasovanie)
  
5.11.Zlepšenie konzultačného postupu Európskeho parlamentu v oblasti rozširovania eurozóny (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Zloženie Parlamentu
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Smerom k zmluve o obchode so zbraňami (rozprava)
 11.Program MEDA a finančná podpora Palestíne - hodnotenie, vykonávanie a kontrola (rozprava)
 12.Kriminalita mladistvých - úloha žien, rodiny a spoločnosti (rozprava)
 13.Stratégia o vonkajšom rozmere priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (rozprava)
 14.Hodina otázok (pre Radu)
 15.Zloženie výborov a delegácií
 16.Stratégia o vonkajšom rozmere priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (pokračovanie rozpravy)
 17.Výmena informácií z registra trestov medzi členskými štátmi * (rozprava)
 18.Napredovanie rokovaní o rámcovom rozhodnutí o boji proti rasizmu a xenofóbii (rozprava)
 19.Praktická spolupráca, kvalita prijatých rozhodnutí v rámci spoločného európskeho azylového režimu (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (154 kb) Prezenčná listina (63 kb)       
 
Zápisnica (164 kb) Prezenčná listina (34 kb) Výsledky hlasovaní (469 kb) Hlasovania podľa mien (1293 kb) 
 
Zápisnica (190 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovaní (171 kb) Hlasovania podľa mien (418 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia