Prejšnje 
 Naslednje 
RCVVOTESPVTACRE
Zapisnik
Sreda, 20. junij 2007 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Izboljšanje prenosljivosti pravic do dodatnega pokojninskega zavarovanja ***I (razprava)
 3.Izboljšanje načina posvetovanja z Evropskim parlamentom v postopkih širitve euro-območja - Prevzem enotne valute na Cipru 1. januarja 2008 * - Prevzem enotne valute na Malti 1. januarja 2008 * (razprava)
 4.Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja
 5.Čas glasovanja
  
5.1.Enotna oblika dovoljenja za prebivanje * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.2.Prepoved izvoza in varno skladiščenje kovinskega živega srebra ***I (glasovanje)
  
5.3.Delovanje sistemov obdavčitve: Fiskalis 2013 ***I (glasovanje)
  
5.4.Izboljšanje prenosljivosti pravic do dodatnega pokojninskega zavarovanja ***I (glasovanje)
  
5.5.Prevzem enotne valute na Cipru 1. januarja 2008 * (glasovanje)
  
5.6.Prevzem enotne valute na Malti 1. januarja 2008 * (glasovanje)
  
5.7.Galileo (glasovanje)
  
5.8.Specifične težave pri prenosu in izvajanju zakonodaje o javnih naročilih in odnosu do Lizbonske agende (glasovanje)
  
5.9.Razvojni cilji tisočletja – vmesna točka (glasovanje)
  
5.10.Delo Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU (2006) (glasovanje)
  
5.11.Izboljšanje načina posvetovanja z Evropskim parlamentom v postopkih širitve euro-območja (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanja
 8.Sestava Parlamenta
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Na poti k sporazumu o trgovini z orožjem (razprava)
 11.MEDA in finančna podpora Palestini – ocena, izvajanje in nadzor (razprava)
 12.Mladoletniško prestopništvo - vloga žensk, družine in družbe (razprava)
 13.Strategija o zunanji razsežnosti območja svobode, varnosti in pravice (razprava)
 14.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 15.Sestava odborov in delegacij
 16.Strategija o zunanji razsežnosti območja svobode, varnosti in pravice (nadaljevanje razprave)
 17.Izmenjava podatkov iz kazenske evidence med državami članicami * (razprava)
 18.Napredek pri pogajanjih o Okvirnem sklepu o boju proti rasizmu in ksenofobiji (razprava)
 19.Odločanje na področju skupnega evropskega azilnega sistema (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (155 kb) Seznam navzočih (63 kb)       
 
Zapisnik (161 kb) Seznam navzočih (34 kb) Izidi glasovanj (372 kb) Izid poimenskega glasovanja (1295 kb) 
 
Zapisnik (184 kb) Seznam navzočih (66 kb) Izidi glasovanj (161 kb) Izid poimenskega glasovanja (416 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov