Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 20 juni 2007 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förbättring av möjligheten att överföra kompletterande pensionsrättigheter ***I (debatt)
 3.Förbättring av metoden om samråd med Europaparlamentet i förfaranden om utvidgning av eurozonen - Införande av den gemensamma valutan på Cypern den 1 januari 2008 * - Införande av den gemensamma valutan på Malta den 1 januari 2008 * (debatt)
 4.Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet
 5.Omröstning
  
5.1.Enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver ***I (omröstning)
  
5.3.Skattesystemens funktionssätt: Fiscalis 2013 ***I (omröstning)
  
5.4.Förbättring av möjligheten att överföra kompletterande pensionsrättigheter ***I (omröstning)
  
5.5.Införande av den gemensamma valutan på Cypern den 1 januari 2008 * (omröstning)
  
5.6.Införande av den gemensamma valutan på Malta den 1 januari 2008 * (omröstning)
  
5.7.Galileo (omröstning)
  
5.8.Speciella problem vid införlivandet och tillämpningen av lagstiftningen om offentlig upphandling och dess förhållande till Lissabonstrategin (omröstning)
  
5.9.Halva vägen för millenniemålen för utveckling (omröstning)
  
5.10.Den gemensamma parlamentariska församlingens AVS-EU arbete (2006) (omröstning)
  
5.11.Förbättring av metoden om samråd med Europaparlamentet i förfaranden om utvidgning av eurozonen (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Parlamentets sammansättning
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Mot ett fördrag om vapenhandel (debatt)
 11.Meda och finansiellt stöd till den palestinska myndigheten – utvärdering, genomförande och kontroll (debatt)
 12.Ungdomsbrottslighet – kvinnornas, familjens och samhällets roll (debatt)
 13.Strategi för den yttre dimensionen av området med frihet, säkerhet och rättvisa (debatt)
 14.Frågestund (frågor till rådet)
 15.Utskottens och delegationernas sammansättning
 16.Strategi för den yttre dimensionen av området med frihet, säkerhet och rättvisa (fortsättning på debatten)
 17.Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan medlemsstater * (debatt)
 18.Läget i förhandlingarna om rambeslutet om kampen mot rasism och främlingsfientlighet (debatt)
 19.Praktiskt samarbete, kvaliteten på besluten i det gemensamma europeiska asylsystemet (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (158 kb) Närvarolista (63 kb)       
 
Protokoll (146 kb) Närvarolista (34 kb) Omröstningsresultat (438 kb) Omröstningar med namnupprop (1294 kb) 
 
Protokoll (192 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (154 kb) Omröstningar med namnupprop (417 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy