Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0066(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0172/2007

Внесени текстове :

A6-0172/2007

Разисквания :

PV 21/06/2007 - 4
CRE 21/06/2007 - 4

Гласувания :

PV 21/06/2007 - 8.2
CRE 21/06/2007 - 8.2

Приети текстове :

P6_TA(2007)0278

Протокол
Четвъртък, 21 юни 2007 г. - Страсбург

4. Процедури за обжалване при възлагане на обществени поръчки ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета относно повишаване на ефективността на процедурите за обжалване при възлагане на обществени поръчки [COM(2006)0195 - C6-0141/2006 - 2006/0066(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Jean-Claude Fruteau (A6-0172/2007)

Изказа се Меглена Кунева (член на Комисията).

Jean-Claude Fruteau представи доклада.

Изказаха се: Hans-Peter Mayer (докладчик по становището на комисията JURI), Andreas Schwab, от името на групата PPE-DE, Evelyne Gebhardt, от името на групата PSE, Alexander Lambsdorff, от името на групата ALDE, Heide Rühle, от името на групата Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, Marc Tarabella, за да съобщи за присъствието на трибуната за официални лица на делегация от членове на парламента на Валония под ръководството на председателя на парламента на Валония и бивш член на Европейския парламент, José Happart; Petre Popeangă, Malcolm Harbour, Jacques Toubon и Меглена Кунева.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.2 от протокола от 21.06.2007.

Правна информация - Политика за поверителност