Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0066(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0172/2007

Teksty złożone :

A6-0172/2007

Debaty :

PV 21/06/2007 - 4
CRE 21/06/2007 - 4

Głosowanie :

PV 21/06/2007 - 8.2
CRE 21/06/2007 - 8.2

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0278

Protokół
Czwartek, 21 czerwca 2007 r. - Strasburg

4. Procedury odwoławcze w zakresie udzielania zamówień publicznych ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie zawierania transakcji na rynkach publicznych [COM(2006)0195 - C6-0141/2006 - 2006/0066(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Jean-Claude Fruteau (A6-0172/2007)

Głos zabrała Meglena Kuneva (członkini Komisji).

Jean-Claude Fruteau przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Hans-Peter Mayer (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Andreas Schwab w imieniu grupy PPE-DE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy PSE, Alexander Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, Heide Rühle w imieniu grupy Verts/ALE, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Marc Tarabella, zwracając uwagę na obecność na trybunie honorowej delegacji posłów do parlamentu walońskiego, której przewodzi ich przewodniczący José Happart, były poseł do PE, Petre Popeangă, Malcolm Harbour, Jacques Toubon i Meglena Kuneva.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.2 protokołu z dnia 21.06.2007.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności