Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0066(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0172/2007

Ingivna texter :

A6-0172/2007

Debatter :

PV 21/06/2007 - 4
CRE 21/06/2007 - 4

Omröstningar :

PV 21/06/2007 - 8.2
CRE 21/06/2007 - 8.2

Antagna texter :

P6_TA(2007)0278

Protokoll
Torsdagen den 21 juni 2007 - Strasbourg

4. Prövning av offentlig upphandling ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG avseende effektivare förfaranden för prövning vad gäller offentlig upphandling [KOM(2006)0195 - C6-0141/2006 - 2006/0066(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Jean-Claude Fruteau (A6-0172/2007)

Talare: Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen).

Jean-Claude Fruteau redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Hans-Peter Mayer (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Andreas Schwab för PPE-DE-gruppen, Evelyne Gebhardt för PSE-gruppen, Alexander Lambsdorff för ALDE-gruppen, Heide Rühle för Verts/ALE-gruppen, Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, Marc Tarabella, för att meddela att en delegation med ledamöter från det vallonska parlamentet, under ledning av sin talman, José Happart, f.d. ledamot av Europaparlamentet, hade tagit plats på den officiella åhörarläktaren, Petre Popeangă, Malcolm Harbour, Jacques Toubon och Meglena Kuneva.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 21.06.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy