Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2048(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0191/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0191/2007

Συζήτηση :

PV 21/06/2007 - 5
CRE 21/06/2007 - 5

Ψηφοφορία :

PV 21/06/2007 - 8.11
CRE 21/06/2007 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0287

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Ιουνίου 2007 - Στρασβούργο

5. Εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον [2006/2048(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Zuzana Roithová (A6-0191/2007)

Η Zuzana Roithová παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ηMeglena Kuneva (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οιDavid Hammerstein (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Edit Herczog, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οιOlle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Heide Rühle, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Milan Gaľa, Evelyne Gebhardt και Marek Aleksander Czarnecki.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου