Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 21 юни 2007 г. - Страсбург

7. Доверие на потребителите в цифровата среда (продължeние на разискването)
Пълни стенографски протоколи

Доклад за доверието на потребителите в цифровата среда [2006/2048(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Zuzana Roithová (A6-0191/2007)

Изказаха се: Zita Pleštinská, Gabriela Creţu, Paul Rübig, Maria Matsouka, Silvia-Adriana Ţicău и Меглена Кунева (член на Комисията).

Изказа се Zuzana Roithová (докладчик).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 21.06.2007.

(Заседанието, прекъснато в 11.40 ч., бе възобновено в 12.00 ч.)

Правна информация - Политика за поверителност