Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 21 juni 2007 - Straatsburg

7. Consumentenvertrouwen in een digitale omgeving (voortzetting van het debat)
Volledige verslagen

Verslag over consumentenvertrouwen in een digitale omgeving [2006/2048(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Zuzana Roithová (A6-0191/2007)

Het woord wordt gevoerd door Zita Pleštinská, Gabriela Creţu, Paul Rübig, Maria Matsouka, Silvia-Adriana Ţicău en Meglena Kuneva (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Zuzana Roithová (rapporteur).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 21.06.2007.

(De vergadering wordt om 11.40 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid