Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 21 czerwca 2007 r. - Strasburg

7. Zaufanie konsumenta do otoczenia cyfrowego (ciąg dalszy debaty)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie zaufania konsumenta do otoczenia cyfrowego [2006/2048(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Zuzana Roithová (A6-0191/2007)

Głos zabrali: Zita Pleštinská, Gabriela Creţu, Paul Rübig, Maria Matsouka, Silvia-Adriana Ţicău i Meglena Kuneva (członkini Komisji).

Głos zabrała Zuzana Roithová (sprawozdawczyni).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 21.06.2007.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11:40 i wznowione o 12:00.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności