Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 21. júna 2007 - Štrasburg

7. Dôvera spotrebiteľov v digitálne prostredie (pokračovanie rozpravy)
Doslovný zápis

Správa Dôvera spotrebiteľov v digitálne prostredie [2006/2048(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa Zuzana Roithová (A6-0191/2007)

Vystúpili títo poslanci: Zita Pleštinská, Gabriela Creţu, Paul Rübig, Maria Matsouka, Silvia-Adriana Ţicău a Meglena Kuneva (členka Komisie).

V rozprave vystúpila Zuzana Roithová (spravodajkyňa).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 21.06.2007.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.40 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia