Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2585(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0265/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0265/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 21/06/2007 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0280

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Ιουνίου 2007 - Στρασβούργο

8.4. Περιφερειακή στρατηγική και Πολυετές Ενδεικτικό Πρόγραμμα για την Ασία (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος, που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 81 του κανονισμού, από την Επιτροπή Ανάπτυξης, σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής που αφορά την εκπόνηση εγγράφου περιφερειακής στρατηγικής 2007-2013 και ένα Πολυετές Ενδεικτικό Πρόγραμμα για την Ασία (CMT-2007-1122) (B6-0265/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0280)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου