Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2111(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0223/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0223/2007

Συζήτηση :

PV 20/06/2007 - 13
CRE 20/06/2007 - 13

Ψηφοφορία :

PV 21/06/2007 - 8.8
CRE 21/06/2007 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0284

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Ιουνίου 2007 - Στρασβούργο

8.8. Στρατηγική σχετικά με την εξωτερική διάσταση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης: Στρατηγική για την εξωτερική διάσταση και σχέδιο δράσης για την υλοποίηση του προγράμματος της Χάγης [2006/2111(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Bogdan Klich (A6-0223/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0284)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Bogdan Klich (εισηγητής), πριν την ψηφοφορία·

- Sophia in 't Veld επί της διαδικασίας της ψηφοφορίας σε σχέση με την προφορική τροπολογία στην τροπολογία 3· παρουσιάζει κατόπιν την προφορική τροπολογία, η οποία έγινε δεκτή (η προφορική τροπολογία είναι άκυρη λόγω του εν μέρει καταργητικού χαρακτήρα της τροπολογίας 3).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου