Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 21 юни 2007 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

8. Време за гласуване
Пълни стенографски протоколи

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.


8.1. Програма MEDA и финансова подкрепа за Палестина – оценка, прилагане и контрол (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.2. Процедури за обжалване при възлагане на обществени поръчки ***I (гласуване)

8.3. Организацията и съдържанието на обмена на информация, извлечена от регистрите за съдимост, между държавите-членки * (гласуване)

8.4. Регионален стратегически документ за периода 2007-2013 г. и Многогодишна индикативна програма за Азия (гласуване)

8.5. Проучвателна мисия в областите Андалусия, Валенсия и Мадрид (гласуване)

8.6. Договор за търговията с оръжия (гласуване)

8.7. Младежката престъпност - ролята на жените, семейството и обществото (гласуване)

8.8. Пространството на свобода, сигурност и правосъдие: Стратегия за външното измерение (гласуване)

8.9. Развитието на преговорите по рамковото решение за борба с расизма и ксенофобията (гласуване)

8.10. Убежището: практическо сътрудничество, качество при вземането на решения в общата европейска система за предоставяне на убежище (гласуване)

8.11. Доверие на потребителите в цифровата среда (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност