Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 21. juuni 2007 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident

8. Hääletused
Istungi stenogramm

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas "Hääletuste tulemused".


8.1. MEDA programm ja rahaline toetus Palestiinale - hindamine, rakendamine ja järelevalve (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

8.2. Riigihankelepingute sõlmimise läbivaatamise korra tõhustamine ***I (hääletus)

8.3. Karistusregistrite andmete vahetamine * (hääletus)

8.4. Aasia piirkonnastrateegia ja mitmeaastane näidisprogramm (hääletus)

8.5. Andmete kogumise külastus Andaluusia, Valencia ja Madriidi piirkondadesse (hääletus)

8.6. Relvakaubanduse lepingu suunas (hääletus)

8.7. Alaealiste kuritegevus - naiste, perekonna ja ühiskonna roll (hääletus)

8.8. Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala välispoliitilise mõõtme strateegia (hääletus)

8.9. Rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemist käsitlevat raamotsust puudutavate läbirääkimiste edenemine (hääletus)

8.10. Euroopa ühise varjupaigasüsteemi otsustusprotsessi kvaliteet (hääletus)

8.11. Tarbijate usaldus digitaalse keskkonna vastu (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika