Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 21. júna 2007 - Štrasburg

9. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Katerina Batzeli - A6-0212/2007: Miroslav Mikolášik, Frank Vanhecke

Správa: Bogdan Klich - A6-0223/2007: Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, Frank Vanhecke

Správa: Martine Roure - A6-0151/2007: Philip Claeys

Správa: Hubert Pirker - A6-0182/2007: Zita Pleštinská, Frank Vanhecke

Vyšetrovacia misia v oblasti Andalúzie, Valencie a Madridu (B6-0251/2007): Richard Seeber

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia