Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0248/2007

Разисквания :

PV 21/06/2007 - 14.3
CRE 21/06/2007 - 14.3

Гласувания :

PV 21/06/2007 - 15.3

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 21 юни 2007 г. - Страсбург

15.3. Бирма (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0248/2007, B6-0253/2007, B6-0255/2007, B6-0256/2007, B6-0258/2007 и B6-0262/2007

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0248/2007

(за замяна на B6-0248/2007, B6-0253/2007, B6-0255/2007, B6-0256/2007, B6-0258/2007 и B6-0262/2007):

внесени от следните членове на ЕП:

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, James Nicholson, Bernd Posselt, Thomas Mann, Eija-Riitta Korhola и Nirj Deva, от името на групата PPE-DE,

- Glenys Kinnock, Marc Tarabella и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата PSE,

- Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Jules Maaten, Anneli Jäätteenmäki, Sajjad Karim, Lydie Polfer и Johan Van Hecke, от името на групата ALDE

- Gintaras Didžiokas, от името на групата UEN,

- Frithjof Schmidt и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

- Vittorio Agnoletto и Umberto Guidoni, от името на групата GUE/NGL

приема се (P6_TA(2007)0290)

Правна информация - Политика за поверителност