Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 21 юни 2007 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Трансфер на бюджетни кредити
 4.Процедури за обжалване при възлагане на обществени поръчки ***I (разискване)
 5.Доверие на потребителите в цифровата среда (разискване)
 6.Приветствие
 7.Доверие на потребителите в цифровата среда (продължeние на разискването)
 8.Време за гласуване
  
8.1.Програма MEDA и финансова подкрепа за Палестина – оценка, прилагане и контрол (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.2.Процедури за обжалване при възлагане на обществени поръчки ***I (гласуване)
  
8.3.Организацията и съдържанието на обмена на информация, извлечена от регистрите за съдимост, между държавите-членки * (гласуване)
  
8.4.Регионален стратегически документ за периода 2007-2013 г. и Многогодишна индикативна програма за Азия (гласуване)
  
8.5.Проучвателна мисия в областите Андалусия, Валенсия и Мадрид (гласуване)
  
8.6.Договор за търговията с оръжия (гласуване)
  
8.7.Младежката престъпност - ролята на жените, семейството и обществото (гласуване)
  
8.8.Пространството на свобода, сигурност и правосъдие: Стратегия за външното измерение (гласуване)
  
8.9.Развитието на преговорите по рамковото решение за борба с расизма и ксенофобията (гласуване)
  
8.10.Убежището: практическо сътрудничество, качество при вземането на решения в общата европейска система за предоставяне на убежище (гласуване)
  
8.11.Доверие на потребителите в цифровата среда (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Съобщаване на общи позиции на Съвета
 12.График на месечните сесии
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
14.1.Куба
  
14.2.Права на човека в Етиопия
  
14.3.Положението на Aung San Suu Kyi в Бирма / Мианмар
 15.Време за гласуване
  
15.1.Куба (гласуване)
  
15.2.Права на човека в Етиопия (гласуване)
  
15.3.Бирма (гласуване)
 16.Поправки на вот и намерения за гласуване
 17.Състав на комисиите и делегациите
 18.Решения относно някои документи
 19.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от Правилника за дейността)
 20.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 21.График на следващите заседания
 22.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (217 kb) Присъствен списък (55 kb)       
 
Протокол (232 kb) Присъствен списък (33 kb) Резултати от гласувания (514 kb) Резултати от поименно гласуване (801 kb) 
 
Протокол (223 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от гласувания (191 kb) Резултати от поименно гласуване (288 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност