Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 21 juni 2007 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Kredietoverschrijvingen
 4.Beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten ***I (debat)
 5.Consumentenvertrouwen in een digitale omgeving (debat)
 6.Welkomstwoord
 7.Consumentenvertrouwen in een digitale omgeving (voortzetting van het debat)
 8.Stemmingen
  
8.1.MEDA en financiële steun voor Palestina - evaluatie, implementatie en controle (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.2.Beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten ***I (stemming)
  
8.3.Uitwisselingen van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten * (stemming)
  
8.4.Vaststelling van een regionaal strategiedocument 2007-2013 en een indicatief meerjarenprogramma voor Azië (stemming)
  
8.5.Onderzoeksmissie naar de regio's Andalucía, Valencia en Madrid (stemming)
  
8.6.Naar een verdrag inzake de wapenhandel (stemming)
  
8.7.Jeugddelinquentie: de rol van de vrouw, het gezin en de samenleving (stemming)
  
8.8.Strategie voor de externe dimensie van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, actieplan tot uitvoering van het Haags Programma (stemming)
  
8.9.Onderhandelingen over het kaderbesluit ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat (stemming)
  
8.10.Gemeenschappelijk Europees asielstelsel (stemming)
  
8.11.Consumentenvertrouwen in een digitale omgeving (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad
 12.Rooster van de vergaderperioden
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
14.1.Cuba
  
14.2.Mensenrechten in Ethiopië
  
14.3.Birma
 15.Stemmingen
  
15.1.Cuba (stemming)
  
15.2.Mensenrechten in Ethiopië (stemming)
  
15.3.Birma (stemming)
 16.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 17.Samenstelling commissies en delegaties
 18.Besluiten inzake bepaalde documenten
 19.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 20.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 21.Rooster van de volgende vergaderingen
 22.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (207 kb) Presentielijst (54 kb)       
 
Notulen (205 kb) Presentielijst (34 kb) Stemmingsuitslagen (551 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (793 kb) 
 
Notulen (207 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (166 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (277 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid