Index 
Jegyzőkönyv
PDF 209kWORD 227k
2007. június 21., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Előirányzatok átcsoportosítása
 4.Jogorvoslat a közbeszerzési szerződések odaítélése tekintetében ***I (vita)
 5.A fogyasztóknak a digitális környezetbe vetett bizalma (vita)
 6.Köszöntés
 7.A fogyasztóknak a digitális környezetbe vetett bizalma (a vita folytatása)
 8.Szavazások órája
  
8.1.A MEDA és a pénzügyi támogatás Palesztinának – értékelés, végrehajtás és ellenőrzés (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.2.Jogorvoslat a közbeszerzési szerződések odaítélése tekintetében ***I (szavazás)
  
8.3.A bűnügyi nyilvántartásokból származó információk cseréje a tagállamok között * (szavazás)
  
8.4.Regionális stratégia és többéves indikatív program Ázsia számára (szavazás)
  
8.5.Tényfeltáró küldöttség Andalúzia, Valencia és Madrid régióiban (szavazás)
  
8.6.A fegyverkereskedelemről szóló szerződés felé (szavazás)
  
8.7.Fiatalkori bűnözés - A nők, a család és a társadalom szerepe (szavazás)
  
8.8.A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külpolitikai dimenziójára vonatkozó stratégia (szavazás)
  
8.9.A rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló kerethatározatról folytatott tárgyalások előrehaladásáról (szavazás)
  
8.10.Gyakorlati együttműködés, a közös európai menekültügyi rendszer keretében hozott döntések minősége (szavazás)
  
8.11.A fogyasztóknak a digitális környezetbe vetett bizalma (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.A Tanács közös álláspontjainak közlése
 12.Az ülések időpontjai
 13.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 14.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
14.1.Kuba
  
14.2.Az emberi jogok Etiópiában
  
14.3.Burma
 15.Szavazások órája
  
15.1.Kuba (szavazás)
  
15.2.Az emberi jogok Etiópiában (szavazás)
  
15.3.Burma (szavazás)
 16.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 17.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 18.Egyes okiratokra vonatkozó határozatok
 19.Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 116. cikke)
 20.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 21.A következő ülések időpontjai
 22.Az ülés elnapolása
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Manuel António dos SANTOS
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 10.00 órakor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság:

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére az ingatlanok időben megosztott használati joga, a hosszú távra szóló üdülési termékek, azok továbbértékesítése és cseréje egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről (COM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD))

utalva:

illetékes :

IMCO

vélemény :

JURI, TRAN

- Ajánlás a Tanács határozatára Bulgáriának és Romániának az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló 1995. július 26-i egyezményhez való csatlakozásáról (COM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

IMCO

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok vontatószerkezetéről és hátrameneti berendezéséről (kodifikált változat) (COM(2007)0319 - C6-0175/2007 - 2007/0117(COD))

utalva:

illetékes :

JURI

- Javaslat a Tanács rendeletére a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK rendelet módosításáról (COM(2007)0227 [01] - C6-0176/2007 - 2007/0085(CNS))

utalva:

illetékes :

AGRI

vélemény :

DEVE, BUDG, CONT, INTA, REGI

- Javaslat a Tanács rendeletére a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló 318/2006/EK rendelet módosításáról (COM(2007)0227 [02] - C6-0177/2007 - 2007/0086(CNS))

utalva:

illetékes :

AGRI

vélemény :

DEVE, BUDG, CONT, INTA, REGI

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozatára az idős emberek életminőségének az új információs és kommunikációs technológiák (ikt) használata révén történő javítását célzó, több tagállam által indított kutatási és fejlesztési programban való közösségi részvételről (COM(2007)0329 - C6-0178/2007 - 2007/0116(COD))

utalva:

illetékes :

ITRE

vélemény :

FEMM, CULT, EMPL, BUDG

- Javaslat a Tanács határozatára a Szlovén Köztársaság felhatalmazásáról az atomenergia területén való polgári jogi felelősségről szóló, 1960. július 29-i Párizsi Egyezményt módosító, 2004. február 12-i jegyzőkönyv Európai Közösség érdekében történő megerősítésére (09453/2007 - C6-0180/2007 - 2006/0260(AVC))

utalva:

illetékes :

JURI

vélemény :

ITRE

- Javaslat a Tanács határozatára az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről (COM(2007)0190 - C6-0187/2007 - 2007/0069(CNS))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Javaslat a Tanács határozatára az Európai Közösségek és Ukrajna közötti, visszafogadásról szóló megállapodás megkötéséről (COM(2007)0197 - C6-0188/2007 - 2007/0071(CNS))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- A DEC 19/2007. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (SEC(2007)0677 - C6-0189/2007 - 2007/2157(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- A DEC 21/2007. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (SEC(2007)0679 - C6-0190/2007 - 2007/2158(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

2) a képviselők

2.1) állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 113. cikke)

- Cristiana Muscardini. Állásfoglalásra irányuló indítvány a légkondicionálókról és az energiamegtakarításról (B6-0245/2007)

utalva:

illetékes :

ITRE

vélemény :

ENVI


3. Előirányzatok átcsoportosítása

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 15/2007 sz. előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (C6-0149/2007 - SEC(2007)0561).

A bizottság a Tanács véleményének megismerését követően a 2006. december 13-án módosított 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikkének (3) bekezdésével összhangban jóváhagyta az átcsoportosítást, az alábbi költségvetési tételek és összegek kivételével:

Ideiglenes előirányzatok – 06 02 09 01. tétel: Galileo felügyeleti hatóság -

Az 1. és 2. cím szerinti támogatás

            CE   - 1 751 000

            CP   - 1 751 000

Ideiglenes előirányzatok – 06 02 09 02. tétel Galileo felügyeleti hatóság -

A 3. cím szerinti támogatás

            CE   - 75 000

            CP   - 75 000


4. Jogorvoslat a közbeszerzési szerződések odaítélése tekintetében ***I (vita)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelveknek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról [COM(2006)0195 - C6-0141/2006 - 2006/0066(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Jean-Claude Fruteau (A6-0172/2007)

Felszólal: Meglena Kuneva (a Bizottság tagja).

Jean-Claude Fruteau előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Hans-Peter Mayer (a JURI bizottság véleményének előadója), Andreas Schwab, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Evelyne Gebhardt, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Alexander Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Heide Rühle, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eva-Britt Svensson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marc Tarabella, aki jelzi, hogy a hivatalos galérián jelen vannak a vallon parlament küldöttségének tagjai, José Happart elnök – volt európai képviselő – vezetésével, Petre Popeangă, Malcolm Harbour, Jacques Toubon és Meglena Kuneva.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.06.21-i jegyzőkönyv 8.2. pont .


5. A fogyasztóknak a digitális környezetbe vetett bizalma (vita)

Jelentés, amelynek tárgya a fogyasztóknak a digitális környezetbe vetett bizalma [2006/2048(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Zuzana Roithová (A6-0191/2007)

Zuzana Roithová előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Meglena Kuneva (a Bizottság tagja).

Felszólal: David Hammerstein (az ITRE bizottság véleményének előadója), Malcolm Harbour, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, és Edit Herczog, a(z) PSE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Mario MAURO
alelnök

Felszólal: Olle Schmidt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Mieczysław Edmund Janowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Heide Rühle, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nils Lundgren, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Milan Gaľa, Evelyne Gebhardt és Marek Aleksander Czarnecki.


6. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a Koreai Köztársaság nemzeti parlamentjének Lee Sang-Deuk által vezetett küldöttségét, melynek tagjai a hivatalos galérián foglaltak helyet.


7. A fogyasztóknak a digitális környezetbe vetett bizalma (a vita folytatása)

Jelentés, amelynek tárgya a fogyasztóknak a digitális környezetbe vetett bizalma [2006/2048(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Zuzana Roithová (A6-0191/2007)

Felszólal: Zita Pleštinská, Gabriela Creţu, Paul Rübig, Maria Matsouka, Silvia-Adriana Ţicău és Meglena Kuneva (a Bizottság tagja).

Felszólal: Zuzana Roithová (előadó).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.06.21-i jegyzőkönyv 8.11. pont .

(A 11.40 órakor megszakított ülést 12.00 órakor folytatják.)


ELNÖKÖL: Luigi COCILOVO
alelnök

8. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.


8.1. A MEDA és a pénzügyi támogatás Palesztinának – értékelés, végrehajtás és ellenőrzés (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a MEDA és a pénzügyi támogatás Palesztinának – értékelés, végrehajtás és ellenőrzés [2006/2128(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0210/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0277)

Felszólalások a szavazásról:

- Paulo Casaca, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, szóbeli módosító javaslatot tesz a (38) bekezdéshez, amelyet az előadó felszólalását követően elfogadnak;

- Rodi Kratsa-Tsagaropoulou előadó szóbeli módosító javaslatot tesz az N. preambulumbekezdés törlésére vonatkozóan, amelyet elfogadnak.


8.2. Jogorvoslat a közbeszerzési szerződések odaítélése tekintetében ***I (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelveknek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról [COM(2006)0195 - C6-0141/2006 - 2006/0066(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Jean-Claude Fruteau (A6-0172/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0278)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0278)

Felszólal: Hannes Swoboda gratulál az előadónak a francia parlamentbe való megválasztásához (az elnök csatlakozik a gratulációkhoz).


8.3. A bűnügyi nyilvántartásokból származó információk cseréje a tagállamok között * (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról [COM(2005)0690 - C6-0052/2006 - 2005/0267(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0170/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0279)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0279)


8.4. Regionális stratégia és többéves indikatív program Ázsia számára (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány, amelyet az eljárási szabályzat 81. cikkének megfelelően a Fejlesztési Bizottság benyújtott az Ázsia számára készült 2007–2013-as regionális stratégiai dokumentum és a többéves indikatív program létrehozásáról szóló bizottsági határozattervezetről (CMT-2007-1122) (B6-0265/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0280)


8.5. Tényfeltáró küldöttség Andalúzia, Valencia és Madrid régióiban (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0251/2007

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0281)

Felszólalások a szavazásról:

- Luciana Sbarbati felhívja a figyelmet egy hibára a (11) bekezdés olasz nyelvi változatában.


8.6. A fegyverkereskedelemről szóló szerződés felé (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0249/2007

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0282)


8.7. Fiatalkori bűnözés - A nők, a család és a társadalom szerepe (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a fiatalkori bűnözés - a nők, a család és a társadalom szerepe [2007/2011(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Katerina Batzeli (A6-0212/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0283)

Felszólalások a szavazásról:

- Katerina Batzeli (előadó) a PSE képviselőcsoport nevében szóbeli módosító javaslatot tesz a 7. módosításhoz. Mivel több mint 40 képviselő a módosító javaslat figyelembevételével szemben foglal állást, azt nem fogadják el.


8.8. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külpolitikai dimenziójára vonatkozó stratégia (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külpolitikai dimenziójára vonatkozó stratégia, a hágai program végrehajtására irányuló cselekvési terv [2006/2111(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Bogdan Klich (A6-0223/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0284)

Felszólalások a szavazásról:

- Bogdan Klich (előadó), a szavazás előtt;

- Sophia in 't Veld a 3. módosításra vonatkozó szóbeli módosító javaslattal kapcsolatos szavazási eljárásról; ezután szóbeli módosító javaslatot tesz, amelyet elfogadnak (a szóbeli módosító javaslat tárgytalan, mert részben törölné a 3. módosítást).


8.9. A rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló kerethatározatról folytatott tárgyalások előrehaladásáról (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló kerethatározatról folytatott tárgyalások előrehaladásáról - az Európai Parlament Tanácshoz intézett ajánlásaira irányuló javaslattal [2007/2067(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Martine Roure (A6-0151/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2007)0285)


8.10. Gyakorlati együttműködés, a közös európai menekültügyi rendszer keretében hozott döntések minősége (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a menekültügy: gyakorlati együttműködés, a közös európai menekültügyi rendszer keretében hozott döntések minősége [2006/2184(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Hubert Pirker (A6-0182/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0286)


8.11. A fogyasztóknak a digitális környezetbe vetett bizalma (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a fogyasztóknak a digitális környezetbe vetett bizalma [2006/2048(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Zuzana Roithová (A6-0191/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0287)

°
° ° °

Felszólal: Thijs Berman, aki választ kíván kapni a 2007. január 31-én többedmagával az elnökhöz intézett levelére, amelynek célja éves konferencia szervezése az orosz újságíró, Anna Politkovszkaja emlékére (az elnök azt válaszolja, hogy kérését továbbítani fogja a Parlament elnökségéhez).


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Katerina Batzeli -jelentés - A6-0212/2007: Miroslav Mikolášik, Frank Vanhecke

Bogdan Klich -jelentés - A6-0223/2007: Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, Frank Vanhecke

Martine Roure -jelentés - A6-0151/2007: Philip Claeys

Hubert Pirker -jelentés - A6-0182/2007: Zita Pleštinská, Frank Vanhecke

Tényfeltáró küldöttség Andalúzia, Valencia és Madrid régióiban (B6-0251/2007): Richard Seeber


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


11. A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az elnök az eljárási szabályzat 57. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács következő közös álláspontját, valamint az indokolást, amely a Tanácsot a közös álláspont elfogadásához vezette, és a Bizottság álláspontját, az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács által 2007. június 13-án elfogadott közös álláspont az „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a 2007-2013-as időszakra a „Polgári jogi jogérvényesülés” egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel (08699/2/2007 - C6-0179/2007 - 2005/0040(COD))
utalva: illetékes: LIBE

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2007.06.22.


12. Az ülések időpontjai

Az elnök emlékeztet arra, hogy 2007.06.27-én 15.00 órakor Brüsszelben plenáris ülésre kerül sor.


(A 13.05 órakor megszakított ülést 15.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

13. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


14. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2007.06.19-i jegyzőkönyv 3. pont .)


14.1. Kuba

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0250/2007, B6-0260/2007, B6-0261/2007 és B6-0263/2007

Laima Liucija Andrikienė, Marcin Libicki, Raül Romeva i Rueda és Marco Cappato előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Michael Gahler, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Manuel Medina Ortega, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Giusto Catania, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Daniel Hannan, Pedro Guerreiro, Zuzana Roithová és László Kovács (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.06.21-i jegyzőkönyv 15.1. pont .


14.2. Az emberi jogok Etiópiában

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0246/2007, B6-0247/2007, B6-0252/2007, B6-0254/2007, B6-0257/2007 és B6-0259/2007

Carl Schlyter, Marco Cappato, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ana Maria Gomes és Bernd Posselt előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Karin Scheele, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, John Attard-Montalto és László Kovács (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.06.21-i jegyzőkönyv 15.2. pont .


14.3. Burma

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0248/2007, B6-0253/2007, B6-0255/2007, B6-0256/2007, B6-0258/2007 és B6-0262/2007

Marios Matsakis, Zdzisław Zbigniew Podkański, Marc Tarabella, Charles Tannock és Raül Romeva i Rueda előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: James Nicholson, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, és László Kovács (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.06.21-i jegyzőkönyv 15.3. pont .


15. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.


15.1. Kuba (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0250/2007, B6-0260/2007, B6-0261/2007 és B6-0263/2007

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0250/2007

(amely a B6-0250/2007, B6-0260/2007 és B6-0261/2007 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

- Charles Tannock, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, José Ribeiro e Castro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gerardo Galeote, Francisco José Millán Mon, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová és Jana Hybášková, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

- Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Johan Van Hecke és Jules Maaten, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

- Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan és Ryszard Czarnecki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2007)0288)

(A B6-0263/2007 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások a szavazásról:

- Marco Cappato két szóbeli módosító javaslatot tesz (amelyek célja egyrészt egy új francia bekezdés betoldása az I. preambulumbekezdés után, másrészt egy új bekezdés betoldása a (15) bekezdés után), amelyeket elfogadnak.


15.2. Az emberi jogok Etiópiában (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0246/2007, B6-0247/2007, B6-0252/2007, B6-0254/2007, B6-0257/2007 és B6-0259/2007

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0246/2007

(amely a B6-0246/2007, B6-0247/2007, B6-0252/2007, B6-0254/2007, B6-0257/2007 és B6-0259/2007 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

- Michael Gahler, Anders Wijkman, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt és Eija-Riitta Korhola, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti és Ana Maria Gomes, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

- Marco Cappato, Marios Matsakis, Johan Van Hecke, Fiona Hall, Anneli Jäätteenmäki és Marco Pannella, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

- Ryszard Czarnecki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében,

- Margrete Auken és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

- Luisa Morgantini és Feleknas Uca, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2007)0289)


15.3. Burma (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0248/2007, B6-0253/2007, B6-0255/2007, B6-0256/2007, B6-0258/2007 és B6-0262/2007

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0248/2007

(amely a B6-0248/2007, B6-0253/2007, B6-0255/2007, B6-0256/2007, B6-0258/2007 és B6-0262/2007 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, James Nicholson, Bernd Posselt, Thomas Mann, Eija-Riitta Korhola és Nirj Deva, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

- Glenys Kinnock, Marc Tarabella és Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

- Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Jules Maaten, Anneli Jäätteenmäki, Sajjad Karim, Lydie Polfer és Johan Van Hecke, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében

- Gintaras Didžiokas, a(z) UEN képviselőcsoport nevében,

- Frithjof Schmidt és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

- Vittorio Agnoletto és Umberto Guidoni, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2007)0290)


16. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Marco Cappato jelzi, hogy technikai okok miatt nem tudott részt venni az alábbi szavazáson:

RC-B6-0250/2007 - Kuba


17. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament az ALDE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

A Svájccal, Izlanddal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős, valamint az Európai Gazdasági Térség (EGT) parlamenti vegyes bizottságába delegált küldöttség: Jolanta Dičkutė helyére Bilyana Ilieva Raeva

A Dél-Ázsia országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Mariela Velichkova Baeva

Az EU–Törökország parlamenti vegyes bizottságba delegált küldöttség: Metin Kazak

A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Vladko Todorov Panayotov

A Mashreq-országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Jolanta Dičkutė

A Perzsa-öböl menti államokkal (beleértve Jement is) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Gheorghe Vergil Şerbu


18. Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Bizottságok közötti megerősített együttműködés

ENVI bizottság

- A közegészségre és a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikák (COM(2007)0046 - C6-0062/2007 - 2007/0020(COD))
Bizottságok közötti megerősített együttműködés ENVI, EMPL
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2007.05.22)

- A személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi stratégia (2007/2119(INI))
(vélemény: ECON, IMCO, TRAN)
Bizottságok közötti megerősített együttműködés ENVI, ITRE
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2007.05.22)

ITRE bizottság

- CARS 21: Versenyképes autóipari szabályozási keret (2007/2120(INI))
(vélemény: EMPL, JURI, ECON, INTA, IMCO, TRAN)
Bizottságok közötti megerősített együttműködés ITRE, ENVI
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2007.06.14)

Bizottságok felkérése

ENVI bizottság

- Az Európai Unió intézményeinél működő lobbisták tevékenységét szabályozó keret kidolgozása (2007/2115(INI))
utalva: illetékes: AFCO
vélemény: PETI, ENVI, JURI, ECON, CONT, LIBE

- A fenntartható mezőgazdaság és a biogáz: az uniós jogszabályok felülvizsgálatának szükségessége (2007/2107(INI))
utalva: illetékes: AGRI
vélemény: ENVI, ITRE

FEMM bizottság

- Felnőttkori tanulás: Tanulni sohasem késő (2007/2114(INI))
utalva: illetékes: CULT
vélemény: FEMM, EMPL

JURI bizottság

- A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival (2007/2023(INI))
utalva: illetékes: EMPL
vélemény: FEMM, ITRE, JURI, ECON, IMCO

Határozat az eljárási szabályzat 202. cikke szerinti jelentés készítéséről

AFCO bizottság

- A szó szerinti jegyzőkönyvekről szóló 173. cikk módosítása (2007/2137(REG))

- Jelentés az eljárási szabályzatnak az Elnökök Értekezletének összetétele (23. cikk) tekintetében történő módosításáról (2007/2066(REG))

- Az eljárási szabályzat petíciós eljárásra vonatkozó rendelkezéseinek felülvizsgálata (2006/2209(REG))

Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére(az eljárási szabályzat 45. cikke)

CONT bizottság

- A pénzügyek átláthatósága (2007/2141(INI))
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2007.06.14)

CULT bizottság

- A digitális interaktív televíziós szolgáltatások együttműködési képessége (2007/2152(INI))
(vélemény: ITRE, IMCO)
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2007.06.14)

- A kulturális ipar Európában (2007/2153(INI))
(vélemény: FEMM, ITRE)
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2007.06.14)

DEVE bizottság

- Az EU fejlesztési együttműködési politikájának kihívása az új tagállamok számára (2007/2140(INI))
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2007.06.14)

- A 10. Európai Fejlesztési Alap programjának végrehajtása (2007/2138(INI))
(vélemény: AFET, BUDG)
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2007.06.14)

- Az Európai Unió és a humanitárius segélyezés (2007/2139(INI))
(vélemény: AFET, BUDG)
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2007.06.14)

ECON bizottság

- 2007-es éves jelentés az euróövezetről (2007/2143(INI))
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2007.06.14)

- Veszteségekkel kapcsolatos adóeljárás határokon átnyúló tényállások esetén (2007/2144(INI))
(vélemény: JURI, IMCO)
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2007.06.14)

- Az EKB 2006-os éves jelentése (2007/2142(INI))
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2007.06.14)

EMPL bizottság

- A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos közösségi stratégia 2007-2012 között (2007/2146(INI))
(vélemény: FEMM, ENVI, ITRE)
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2007.06.14)

REGI bizottság

- Negyedik jelentés a kohézióról (2007/2148(INI))
(vélemény: FEMM, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON)
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2007.06.14)

- A békeprogram értékelése és stratégiák a jövőre nézve (2007/2150(INI))
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2007.06.14)

- A földrengések regionális hatása (2007/2151(INI))
(vélemény: CULT)
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2007.06.14)

- Az önkéntesség szerepe a gazdasági és társadalmi kohézióhoz való hozzájárulásban (2007/2149(INI))
(vélemény: CULT)
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2007.06.14)

TRAN bizottság

- Fenntartható európai közlekedéspolitika, figyelembe véve az európai energia- és környezetpolitikákat (2007/2147(INI))
(vélemény: ENVI, ITRE)
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2007.06.14)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről

PETI bizottság

- Jelentés a Petíciós Bizottság 2006. évi tanácskozásairól (2007/2132(INI))

Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére

PETI bizottság

- Az ombudsman 2006-os éves jelentéséről szóló jelentés (2007/2131(INI))


19. Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 116. cikke)

A nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatokra adott aláírások száma (az eljárási szabályzat 116. cikkének (3) bekezdése):

Dokumentum száma

Szerző

Aláírások

31/2007

Andreas Mölzer

15

32/2007

Elizabeth Lynne

100

33/2007

Jacky Henin, Marco Rizzo

23

34/2007

Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc

25

35/2007

Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner, Raül Romeva i Rueda

300

36/2007

Romana Jordan Cizelj, Jan Christian Ehler

36

37/2007

Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono, Patrick Gaubert

174

38/2007

Cristian Stănescu

6

39/2007

Věra Flasarová

29

40/2007

Jens Holm, Rebecca Harms, John Bowis, Martine Roure, Mojca Drčar Murko

173

41/2007

Geoffrey Van Orden, Struan Stevenson, Ivo Strejček, Syed Kamall, Nina Škottová

54

42/2007

Glyn Ford, Bernd Posselt, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Feleknas Uca

89

43/2007

Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Françoise Castex, Maria da Assunção Esteves, Jean Lambert

116

44/2007

Diana Wallis, Gérard Onesta, Marc Tarabella, Alejo Vidal-Quadras, Dimitrios Papadimoulis

236

45/2007

Nikolaos Vakalis, Jorgo Chatzimarkakis, David Hammerstein Mintz, Pia Elda Locatelli

171

46/2007

Radu Podgorean, Daciana Octavia Sârbu, Dan Mihalache, Alexandru Athanasiu, Cristian Dumitrescu

44

47/2007

Georgs Andrejevs

67

48/2007

Jean-Luc Bennahmias, Claire Gibault, Catherine Trautmann, Helga Trüpel, Henri Weber

40

49/2007

Mario Borghezio, Gian Paolo Gobbo, Francesco Enrico Speroni

12

50/2007

Renate Sommer, Luisa Morgantini, Ana Maria Gomes, Heide Rühle, Maria Carlshamre

83

51/2007

Zita Gurmai, Gyula Hegyi, Glenys Kinnock, Linda McAvan

73

52/2007

Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Karin Jöns, Philippe Busquin, Adamos Adamou

248

53/2007

Christa Prets, Gyula Hegyi, Ivo Belet, Helga Trüpel

57

54/2007

Adrian Severin, Daciana Octavia Sârbu, Silvia Ciornei, Radu Podgorean, Corina Creţu

237

55/2007

Jacky Henin

20

56/2007

Riccardo Ventre, Antonio Tajani, Carlo Casini, Alfredo Antoniozzi, Giorgio Carollo

20

57/2007

Tiberiu Bărbuleţiu, Daciana Octavia Sârbu, Sándor Kónya-Hamar

22

58/2007

Benoît Hamon

7

59/2007

Johan Van Hecke, Gabriele Zimmer, Ana Maria Gomes, Anders Wijkman, Hélène Flautre

39

60/2007

Riccardo Ventre

2

61/2007

Sándor Kónya-Hamar, Atilla Béla Kelemen, Károly Ferenc Szabó

41

62/2007

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Anna Záborská

77

63/2007

Andreas Mölzer

5

64/2007

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Howitt, Kathy Sinnott Roberta, Angelilli Anna Záborská

40


20. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 172. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


21. A következő ülések időpontjai

A következő ülés időpontja: 2007.06.27.


22. Az ülés elnapolása

Az Európai Parlament ülését elnapolták.

Az ülést 16.10 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Aylward, Baco, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kirilov, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Morin, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Posdorf, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat