Indiċi 
Minuti
PDF 212kWORD 232k
Il-Ħamis, 21 ta' Ġunju 2007 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2. Dokumenti mressqa
 3.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 4.Proċeduri ta' reviżjoni dwar l-għoti ta' kuntratti pubbliċi ***I (dibattitu)
 5.Il-fiduċja tal-konsumatur fil-qasam diġitali (dibattitu)
 6.Merħba uffiċjali
 7.Il-fiduċja tal-konsumatur fil-qasam diġitali (tkomplija tad-dibattitu)
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.MEDA u appoġġ finanzjarju għall-Palestina - evalwazzjoni, implimentazzjoni u kontroll (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.2.Proċeduri ta' reviżjoni dwar l-għoti ta' kuntratti pubbliċi ***I (votazzjoni)
  
8.3.Skambju bejn l-Istati Membri ta' informazzjoni meħuda mir-reġistru ġudizzjarju bejn l-Istati Membri * (votazzjoni)
  
8.4.Strateġija reġjonali u programm indikattiv plurijennali għall-Asja (votazzjoni)
  
8.5.Missjoni ta' inkjesta fir-reġjuni ta' l-Andalusija, Valenzja u Madrid (votazzjoni)
  
8.6.Lejn trattat dwar il-kummerċ ta' l-armi (votazzjoni)
  
8.7.Kriminalità taż-żgħażagħ - L-irwol tan-nisa, tal-familja u tas-soċjetà (votazzjoni)
  
8.8.Strateġija dwar id-dimensjoni barranija taż-żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (votazzjoni)
  
8.9.Progress fin-negozjati dwar id-deċiżjoni qafas dwar il-ġlieda kontra r-razzismu u l-ksenofobja (votazzjoni)
  
8.10.Koperazzjoni prattika, il-kwalità tat-teħid tad-deċiżjonijiet fis-sistema komuni Ewropea ta' l-ażil (votazzjoni)
  
8.11.Il-fiduċja tal-konsumatur fil-qasam diġitali (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot
 11.Avviż tal-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill
 12.Il-kalendarju tas-sessjonijiet
 13.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 14.Dibattiti dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (dibattitu)
  
14.1.Kuba
  
14.2.Drittijiet tal-bniedem fl-Etijopja
  
14.3.Il-Burma
 15.Ħin tal-votazzjonijiet
  
15.1.Kuba (votazzjoni)
  
15.2.Drittijiet tal-bniedem fl-Etijopja (votazzjoni)
  
15.3.Il-Burma (votazzjoni)
 16.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot
 17.Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet
 18.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 19.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)
 20.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta
 21.Dati għas-seduti li jmiss
 22.Aġġornament tas-sessjoni
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


IPPRESIEDA Manuel António dos SANTOS
Viċi-President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 10.00.


2.  Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt

1) mill-Kunsill u l-Kummissjoni

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħarsien tal-konsumaturi rigward ċerti aspetti ta’ timeshare, prodotti ta’ btala fuq tul ta’ żmien, bejgħ mill-ġdid u skambju (COM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD))

irreferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

JURI, TRAN

- Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995, ibbażata fuq l-Artikolu K.3 tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea, dwar l-użu tat-teknoloġija ta' l-informatika għal finijiet doganali (COM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

IMCO

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mekkaniżmu tat-tqabbid u mat-treġġiegħ lura ta’ tratturi bir-roti għall-agrikoltura jew għall-foresterija (Verżjoni kodifikata) (COM(2007)0319 - C6-0175/2007 - 2007/0117(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 320/2006 li jistabbilixxi skema temporanja għar-ristrutturar ta' l-industrija taz-zokkor fil-Komunità (COM(2007)0227 [[01]] - C6-0176/2007 - 2007/0085(CNS))

irreferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

DEVE, BUDG, CONT, INTA, REGI

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-regolament (KE) Nru 318/2006 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor (COM(2007)0227 [[02]] - C6-0177/2007 - 2007/0086(CNS))

irreferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

DEVE, BUDG, CONT, INTA, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-parteċipazzjoni tal-Komunità fi programm ta' riċerka u żvilupp maħsub biex itejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' persuni mdaħħlin fiż-żmien permezz ta' l-użu ta' Teknoloġiji ta' l-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni ġodda (ICT), imnedija minn diversi Stati Membri (COM(2007)0329 - C6-0178/2007 - 2007/0116(COD))

irreferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

FEMM, CULT, EMPL, BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lir-Repubblika tas-Slovenja sabiex tirratifika, fl-interess tal-Komunità Ewropea, il-Protokoll tat-12 ta' Frar 2004 li jemenda l-Konvenzjoni ta' Pariġi tat-29 ta' Lulju 1960 dwar ir-Responsabbiltà ta' Terzi Persuni fil-Qasam ta' l-Enerġija Nukleari (09453/2007 - C6-0180/2007 - 2006/0260(AVC))

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

ITRE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta’ viżi għal żjarat qosra (COM(2007)0190 - C6-0187/2007 - 2007/0069(CNS))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina dwar ir-riammissjoni (COM(2007)0197 - C6-0188/2007 - 2007/0071(CNS))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 19/2007 - Sezzjoni III - Kummissjoni (SEC(2007)0677 - C6-0189/2007 - 2007/2157(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 21/2007 - Sezzjoni III - Kummissjoni (SEC(2007)0679 - C6-0190/2007 - 2007/2158(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

2) mill-Membri

2.1) mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Cristiana Muscardini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar kondizzjonaturi ta' l-arja u l-iffrankar ta' l-enerġija (B6-0245/2007)

irreferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

ENVI


3. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 15/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0149/2007 - SEC(2007)0561).

Wara li sar jaf bil-fehma tal-Kunsill, awtorizza t-trasferiment, bi qbil ma' l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju ta' Ġunju 2002, hekk kif modifikat nhar it-13 ta' Diċembru 2006, bl-eċċezzjoni tal-linji u l-ammonti li ġejjin:

Approprjazzjonijiet proviżorji – Punt 06 02 09 01 Awtorità ta' sorveljanza Galileo -

Sovvenzjoni għat-titoli 1 u 2

            KI   - 1 751 000

            KP   - 1 751 000

Approprjazzjonijiet proviżorji – Punt 06 02 09 02 Awtorità ta' sorveljanza Galileo -

Sovvenzjoni għat-titolu 3

            KI   - 75 000

            KP   - 75 000


4. Proċeduri ta' reviżjoni dwar l-għoti ta' kuntratti pubbliċi ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 89/665/KEE u 92/13/KEE tal-Kunsill fir-rigward tat-titjib fl-effikaċja tal-proċeduri ta' reviżjoni fil-qasam ta' l-għoti ta' kuntratti pubbliċi [COM(2006)0195 - C6-0141/2006 - 2006/0066(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Jean-Claude Fruteau (A6-0172/2007)

Tkellem Meglena Kuneva (Membru tal-Kummissjoni).

Jean-Claude Fruteau ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Hans-Peter Mayer (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Andreas Schwab f'isem il-grupp PPE-DE, Evelyne Gebhardt f'isem il-grupp PSE, Alexander Lambsdorff f'isem il-grupp ALDE, Heide Rühle f'isem il-grupp Verts/ALE, Eva-Britt Svensson f'isem il-grupp GUE/NGL, Marc Tarabella, biex jindika li fil-gallarija uffiċjali kien hemm preżenti delegazzjoni ta' membri tal-parlament Wallon immexxija mill-president tiegħu José Happart, ex Membru tal-PE, Petre Popeangă, Malcolm Harbour, Jacques Toubon u Meglena Kuneva.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.2 tal- Minuti ta' 21.06.2007 .


5. Il-fiduċja tal-konsumatur fil-qasam diġitali (dibattitu)

Rapport dwar il-fiduċja tal-konsumatur fil-qasam diġitali [2006/2048(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Zuzana Roithová (A6-0191/2007)

Zuzana Roithová ippreżentat ir-rapport.

Tkellem Meglena Kuneva (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: David Hammerstein (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Malcolm Harbour f'isem il-grupp PPE-DE, u Edit Herczog f'isem il-grupp PSE.

IPPRESIEDA Mario MAURO
Viċi-President

Tkellmu: Olle Schmidt f'isem il-grupp ALDE, Mieczysław Edmund Janowski f'isem il-grupp UEN, Heide Rühle f'isem il-grupp Verts/ALE, Nils Lundgren f'isem il-grupp IND/DEM, Milan Gaľa, Evelyne Gebhardt u Marek Aleksander Czarnecki.


6. Merħba uffiċjali

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lill-membri tad-delegazzoni ta' l-Assemblea Nazzjonali tar-Repubblika tal-Korea, immexxija minn Lee Sang-Deuk, li ħadu posthom fil-gallarija uffiċjali.


7. Il-fiduċja tal-konsumatur fil-qasam diġitali (tkomplija tad-dibattitu)

Rapport dwar il-fiduċja tal-konsumatur fil-qasam diġitali [2006/2048(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Zuzana Roithová (A6-0191/2007)

Tkellmu: Zita Pleštinská, Gabriela Creţu, Paul Rübig, Maria Matsouka, Silvia-Adriana Ţicău u Meglena Kuneva (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellem Zuzana Roithová (rapporteur).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.11 tal- Minuti ta' 21.06.2007 .

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 11.40
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00 )


IPPRESIEDA Luigi COCILOVO
Viċi-President

8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati tal-votazzjoni (emendi, votazzjonijiet separati u maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet' tal-Minuti.


8.1. MEDA u appoġġ finanzjarju għall-Palestina - evalwazzjoni, implimentazzjoni u kontroll (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar MEDA u appoġġ finanzjarju għall-Palestina - evalwazzjoni, implimentazzjoni u kontroll [2006/2128(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0210/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0277)

Tkellmu:

- Paulo Casaca f'isem il-grupp PSE, propona emenda orali għall-paragrafu 38, li nżammet, wara intervent tar-rapporteur;

- Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, rapporteur, propona emenda orali għall-premessa N, biex din titħassa, li nżammet.


8.2. Proċeduri ta' reviżjoni dwar l-għoti ta' kuntratti pubbliċi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 89/665/KEE u 92/13/KEE tal-Kunsill fir-rigward tat-titjib fl-effikaċja tal-proċeduri ta' reviżjoni fil-qasam ta' l-għoti ta' kuntratti pubbliċi [COM(2006)0195 - C6-0141/2006 - 2006/0066(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Jean-Claude Fruteau (A6-0172/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0278)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0278)

Tkellem Hannes Swoboda li feraħ lir-rapporteur dwar l-elezzjoni tiegħu għall-Assemblea Nazzjonali Franċiża. (Il-President ingħaqad miegħu f'dan l-awgurju.)


8.3. Skambju bejn l-Istati Membri ta' informazzjoni meħuda mir-reġistru ġudizzjarju bejn l-Istati Membri * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta dwar l-organizzazzjoni u l-kontenut ta' l-iskambju bejn l-Istati Membri ta' informazzjoni meħuda mir-reġistru ġudizzjarju bejn l-Istati Membri [COM(2005)0690 - C6-0052/2006 - 2005/0267(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0170/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0279)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0279)


8.4. Strateġija reġjonali u programm indikattiv plurijennali għall-Asja (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni, imressqa bi qbil ma' l-Artikolu 81 tar-Regoli ta' Proċedura, mill-Kumitat għall-Iżvilupp, dwar l-abbozz tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi Dokument ta' Strateġija Reġjonali 2007-2013 u Programm Indikattiv Plurijennali għall-Asja (CMT-2007-1122) (B6-0265/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0280)


8.5. Missjoni ta' inkjesta fir-reġjuni ta' l-Andalusija, Valenzja u Madrid (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0251/2007

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0281)

Tkellmu:

- Luciana Sbarbati li indika żball fil-verżjoni Taljana tal-paragrafu 11.


8.6. Lejn trattat dwar il-kummerċ ta' l-armi (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0249/2007

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0282)


8.7. Kriminalità taż-żgħażagħ - L-irwol tan-nisa, tal-familja u tas-soċjetà (votazzjoni)

Rapport dwar il-kriminalità taż-żgħażagħ - L-irwol tan-nisa, tal-familja u tas-soċjetà [2007/2011(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Katerina Batzeli (A6-0212/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0283)

Tkellmu:

- Katerina Batzeli (rapporteur), li proponiet, f'isem il-Grupp PSE, emenda orali għall-emenda 7. Peress li aktar inn 40 Membru oppenew li din l-emenda orali titqies, ma nżammitx.


8.8. Strateġija dwar id-dimensjoni barranija taż-żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (votazzjoni)

Rapport dwar l-ispazju ta' liberta', sigurta' u ġustizzja: Strateġija dwar id-dimensjoni barranija, pjan ta' azzjoni li jimplimenta il-programm ta' l-Aja [2006/2111(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Bogdan Klich (A6-0223/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0284)

Tkellmu:

- Bogdan Klich (rapporteur), qabel il-votazzjoni;

- Sophia in 't Veld dwar il-proċedura ta' votazzjoni marbuta ma' l-emenda orali għall-emenda 3; wara preżentat l-emenda orali, li nżammet (l-emenda orali kienet waqgħet minħabba li l-emenda 3 kienet ħassritha parzjalment).


8.9. Progress fin-negozjati dwar id-deċiżjoni qafas dwar il-ġlieda kontra r-razzismu u l-ksenofobja (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar il-progress fin-negozjati dwar id-deċiżjoni qafas dwar il-ġlieda kontra r-razzismu u l-ksenofobja [2007/2067(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Martine Roure (A6-0151/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0285)


8.10. Koperazzjoni prattika, il-kwalità tat-teħid tad-deċiżjonijiet fis-sistema komuni Ewropea ta' l-ażil (votazzjoni)

Rapport dwar l-ażil: koperazzjoni prattika, il-kwalità tat-teħid tad-deċiżjonijiet fis-sistema komuni Ewropea ta' l-ażil [2006/2184(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Hubert Pirker (A6-0182/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0286)


8.11. Il-fiduċja tal-konsumatur fil-qasam diġitali (votazzjoni)

Rapport dwar il-fiduċja tal-konsumatur fil-qasam diġitali [2006/2048(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Zuzana Roithová (A6-0191/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0287)

°
° ° °

Tkellem Thijs Berman, li xtaq jirċievi tweġiba għall-ittra li, flimkien ma' oħrajn, kien indirizza lill-Presidet nhar il-31 ta' Jannar 2007 dwar l-organizzazzjoni ta' knferenza annwali f'ġieħ il-memorja tal-ġurnalista Russa Anna Politkovskaïa (Il-President wieġbu li t-talba tiegħu se tintbagħat lill-Presidenza tal-Parlament).


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Katerina Batzeli - A6-0212/2007: Miroslav Mikolášik, Frank Vanhecke

Rapport Bogdan Klich - A6-0223/2007: Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, Frank Vanhecke

Rapport Martine Roure - A6-0151/2007: Philip Claeys

Rapport Hubert Pirker - A6-0182/2007: Zita Pleštinská, Frank Vanhecke

Missjoni ta' inkjesta fir-reġjuni ta' l-Andalusija, Valenzja u Madrid (B6-0251/2007): Richard Seeber


10. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u l-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali.


11. Avviż tal-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill

Il-President ħabbar, skond l-Artikolu 57 (1), li kien irċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjoni komuni li ġejja, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottaha, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill fit-13 ta' Ġunju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi għall-perijodu 2007-2013 il-Programm Speċifiku "Ġustizzja Ċivili" bħala parti mill-Programm Ġenerali "Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja" (08699/2/2007 - C6-0179/2007 - 2005/0040(COD))
irreferut responsabbli: LIBE

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu kellu jibda għalhekk mill-għada, 22.06.2007.


12. Il-kalendarju tas-sessjonijiet

Il-President fakkar li se jkun hemm seduta plenarja nhar is-27.06.2007 fit-15.00 fi Brussell.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.05
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )

IPPRESIEDA Diana WALLIS
Viċi-President

13. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


14. Dibattiti dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 3 tal- Minuti ta' 19.06.2007)


14.1. Kuba

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0250/2007, B6-0260/2007, B6-0261/2007 u B6-0263/2007

Laima Liucija Andrikienė, Marcin Libicki, Raül Romeva i Rueda u Marco Cappato ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Michael Gahler f'isem il-grupp PPE-DE, Manuel Medina Ortega f'isem il-grupp PSE, Marios Matsakis f'isem il-grupp ALDE, Giusto Catania f'isem il-grupp GUE/NGL, Daniel Hannan, Pedro Guerreiro, Zuzana Roithová u László Kovács (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 15.1 tal- Minuti ta' 21.06.2007 .


14.2. Drittijiet tal-bniedem fl-Etijopja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0246/2007, B6-0247/2007, B6-0252/2007, B6-0254/2007, B6-0257/2007 u B6-0259/2007

Carl Schlyter, Marco Cappato, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ana Maria Gomes u Bernd Posselt ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Tadeusz Zwiefka f'isem il-grupp PPE-DE, Karin Scheele f'isem il-grupp PSE, Marios Matsakis f'isem il-grupp ALDE, Raül Romeva i Rueda f'isem il-grupp Verts/ALE, John Attard-Montalto u László Kovács (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 15.2 tal- Minuti ta' 21.06.2007 .


14.3. Il-Burma

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0248/2007, B6-0253/2007, B6-0255/2007, B6-0256/2007, B6-0258/2007 u B6-0262/2007

Marios Matsakis, Zdzisław Zbigniew Podkański, Marc Tarabella, Charles Tannock u Raül Romeva i Rueda ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: James Nicholson f'isem il-grupp PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg f'isem il-grupp PSE, Urszula Krupa f'isem il-grupp IND/DEM, u László Kovács (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 15.3 tal- Minuti ta' 21.06.2007 .


15. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.


15.1. Kuba (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0250/2007, B6-0260/2007, B6-0261/2007 u B6-0263/2007

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0250/2007

(flok B6-0250/2007, B6-0260/2007 u B6-0261/2007):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

- Charles Tannock, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, José Ribeiro e Castro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gerardo Galeote, Francisco José Millán Mon, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová u Jana Hybášková f'isem il-grupp PPE-DE,

- Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Johan Van Hecke u Jules Maaten f'isem il-grupp ALDE,

- Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan u Ryszard Czarnecki f'isem il-grupp UEN

Adottata (P6_TA(2007)0288)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0263/2007 waqgħet.)

Tkellmu:

- Marco Cappato preżenta żewġ emendi orali, biex jiddaħlu rispettivament premessa ġdida wara l-premessa I u paragrafu ġdid wara l-paragrafu 15, li nżammu.


15.2. Drittijiet tal-bniedem fl-Etijopja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0246/2007, B6-0247/2007, B6-0252/2007, B6-0254/2007, B6-0257/2007 u B6-0259/2007

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0246/2007

(flok B6-0246/2007, B6-0247/2007, B6-0252/2007, B6-0254/2007, B6-0257/2007 u B6-0259/2007):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

- Michael Gahler, Anders Wijkman, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt u Eija-Riitta Korhola f'isem il-grupp PPE-DE,

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti u Ana Maria Gomes f'isem il-grupp PSE,

- Marco Cappato, Marios Matsakis, Johan Van Hecke, Fiona Hall, Anneli Jäätteenmäki u Marco Pannella f'isem il-grupp ALDE,

- Ryszard Czarnecki f'isem il-grupp UEN,

- Margrete Auken u Raül Romeva i Rueda f'isem il-grupp Verts/ALE,

- Luisa Morgantini u Feleknas Uca f'isem il-grupp GUE/NGL

Adottata (P6_TA(2007)0289)


15.3. Il-Burma (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0248/2007, B6-0253/2007, B6-0255/2007, B6-0256/2007, B6-0258/2007 u B6-0262/2007

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0248/2007

(flok B6-0248/2007, B6-0253/2007, B6-0255/2007, B6-0256/2007, B6-0258/2007 u B6-0262/2007):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, James Nicholson, Bernd Posselt, Thomas Mann, Eija-Riitta Korhola u Nirj Deva f'isem il-grupp PPE-DE,

- Glenys Kinnock, Marc Tarabella u Lidia Joanna Geringer de Oedenberg f'isem il-grupp PSE,

- Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Jules Maaten, Anneli Jäätteenmäki, Sajjad Karim, Lydie Polfer u Johan Van Hecke f'isem il-grupp ALDE

- Gintaras Didžiokas f'isem il-grupp UEN,

- Frithjof Schmidt u Raül Romeva i Rueda f'isem il-grupp Verts/ALE,

- Vittorio Agnoletto u Umberto Guidoni f'isem il-grupp GUE/NGL

Adottata (P6_TA(2007)0290)


16. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u l-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali.

Marco Cappato indika li, għal raġunijiet ta' natura teknika, ma setgħax jieħu sehem fl-votazzjoni li ġejja:

RC-B6-0250/2007 - Kuba


17. Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Grupp ALDE, il-Parlament irratifika l-ħatriet li ġejjin:

Id-Delegazzjoni għar-relazzjonijiet bejn l-Iżvizzera, l-Iżlanda u n-Norveġja u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt taz-Zona Ekonomika Ewropea (EEA): Bilyana Ilieva Raeva jieħu post Jolanta Dičkutė

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi ta' l-Ażja t'Isfel: Mariela Velichkova Baeva

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija: Metin Kazak

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina: Vladko Todorov Panayotov

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Mashrek: Jolanta Dičkutė

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Istati tal-Golf, inkluż il-Jemen: Gheorghe Vergil Şerbu


18. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Koperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-kumitati

Kumitat ENVI

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Community statistics on public health and health and safety at work (COM(2007)0046 - C6-0062/2007 - 2007/0020(COD))
kumitati assoċjati ENVI, EMPL
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 22.05.2007)

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Community Strategy to reduce CO2 emissions from passenger cars and light-commercial vehicles (2007/2119(INI))
(opinjoni: ECON, IMCO, TRAN)
kumitati assoċjati ENVI, ITRE
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 22.05.2007)

Kumitat ITRE

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa CARS 21: A Competitive Automotive Regulatory Framework (2007/2120(INI))
(opinjoni: EMPL, JURI, ECON, INTA, IMCO, TRAN)
kumitati assoċjati ITRE, ENVI
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 14.06.2007)

Kompetenza tal-kumitati

Kumitat ENVI

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Development of the framework for the activities of interest representatives (lobbyists) in the European institutions (2007/2115(INI))
irreferut responsabbli: AFCO
opinjoni: PETI, ENVI, JURI, ECON, CONT, LIBE

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Sustainable agriculture and biogas: a need for review of EU-legislation (2007/2107(INI))
irreferut responsabbli: AGRI
opinjoni: ENVI, ITRE

Kumitat FEMM

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Adult learning: It is never too late to learn (2007/2114(INI))
irreferut responsabbli: CULT
opinjoni: FEMM, EMPL

Kumitat JURI

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century (2007/2023(INI))
irreferut responsabbli: EMPL
opinjoni: FEMM, ITRE, JURI, ECON, IMCO

Deċiżjoni biex jiġi ppreparat rapport, skond l-Artikolu 202 tar-Regoli ta' Proċedura

Kumitat AFCO

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Modification of Rule 173 on verbatim reports (2007/2137(REG))

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Report on amendment of the Rules of Procedure as regards the composition of the Conference of Presidents (Rule 23) (2007/2066(REG))

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Revision of the Rules of Procedure with regard to the petitions process (2006/2209(REG))

Awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat CONT

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Transparency in financial matters (2007/2141(INI))
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 14.06.2007)

Kumitat CULT

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Interoperability of digital interactive television services (2007/2152(INI))
(opinjoni: ITRE, IMCO)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 14.06.2007)

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Cultural industries in Europe (2007/2153(INI))
(opinjoni: FEMM, ITRE)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 14.06.2007)

Kumitat DEVE

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa The challenge of the EU Development Cooperation Policy for the new Member States (2007/2140(INI))
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 14.06.2007)

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Programming Implementation of the 10th European Development Fund (2007/2138(INI))
(opinjoni: AFET, BUDG)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 14.06.2007)

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa The European Union and Humanitarian Aid (2007/2139(INI))
(opinjoni: AFET, BUDG)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 14.06.2007)

Kumitat ECON

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa 2007 annual report on the euro area (2007/2143(INI))
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 14.06.2007)

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Tax treatment of losses in cross-border situations (2007/2144(INI))
(opinjoni: JURI, IMCO)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 14.06.2007)

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa ECB annual report for 2006 (2007/2142(INI))
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 14.06.2007)

Kumitat EMPL

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Community strategy 2007-2012 on health and safety at work (2007/2146(INI))
(opinjoni: FEMM, ENVI, ITRE)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 14.06.2007)

Kumitat REGI

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa 4th report on Cohesion (2007/2148(INI))
(opinjoni: FEMM, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 14.06.2007)

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa The evaluation of the Peace Programme and strategies for the future (2007/2150(INI))
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 14.06.2007)

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa The regional impact of earthquakes (2007/2151(INI))
(opinjoni: CULT)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 14.06.2007)

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa The role of volunteering in contributing to economic and social cohesion (2007/2149(INI))
(opinjoni: CULT)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 14.06.2007)

Kumitat TRAN

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Sustainable European transport policy, taking into account European energy and environment policies (2007/2147(INI))
(opinjoni: ENVI, ITRE)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 14.06.2007)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 192(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat PETI

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Report on the deliberations of the Committee on Petitions during the year 2006 (2007/2132(INI))

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 195(2) tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat PETI

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Report on the Ombudsman's annual report for 2006 (2007/2131(INI))


19. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Numru ta' firem miksuba mid-dikjarazzjonijiet bil-miktub fir-reġistru (Artikolu 116(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Nru Dokument

Awtur

Firem

31/2007

Andreas Mölzer

15

32/2007

Elizabeth Lynne

100

33/2007

Jacky Henin, Marco Rizzo

23

34/2007

Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc

25

35/2007

Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner, Raül Romeva i Rueda

300

36/2007

Romana Jordan Cizelj, Jan Christian Ehler

36

37/2007

Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono, Patrick Gaubert

174

38/2007

Cristian Stănescu

6

39/2007

Věra Flasarová

29

40/2007

Jens Holm, Rebecca Harms, John Bowis, Martine Roure, Mojca Drčar Murko

173

41/2007

Geoffrey Van Orden, Struan Stevenson, Ivo Strejček, Syed Kamall, Nina Škottová

54

42/2007

Glyn Ford, Bernd Posselt, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Feleknas Uca

89

43/2007

Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Françoise Castex, Maria da Assunção Esteves, Jean Lambert

116

44/2007

Diana Wallis, Gérard Onesta, Marc Tarabella, Alejo Vidal-Quadras, Dimitrios Papadimoulis

236

45/2007

Nikolaos Vakalis, Jorgo Chatzimarkakis, David Hammerstein Mintz, Pia Elda Locatelli

171

46/2007

Radu Podgorean, Daciana Octavia Sârbu, Dan Mihalache, Alexandru Athanasiu, Cristian Dumitrescu

44

47/2007

Georgs Andrejevs

67

48/2007

Jean-Luc Bennahmias, Claire Gibault, Catherine Trautmann, Helga Trüpel, Henri Weber

40

49/2007

Mario Borghezio, Gian Paolo Gobbo, Francesco Enrico Speroni

12

50/2007

Renate Sommer, Luisa Morgantini, Ana Maria Gomes, Heide Rühle, Maria Carlshamre

83

51/2007

Zita Gurmai, Gyula Hegyi, Glenys Kinnock, Linda McAvan

73

52/2007

Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Karin Jöns, Philippe Busquin, Adamos Adamou

248

53/2007

Christa Prets, Gyula Hegyi, Ivo Belet, Helga Trüpel

57

54/2007

Adrian Severin, Daciana Octavia Sârbu, Silvia Ciornei, Radu Podgorean, Corina Creţu

237

55/2007

Jacky Henin

20

56/2007

Riccardo Ventre, Antonio Tajani, Carlo Casini, Alfredo Antoniozzi, Giorgio Carollo

20

57/2007

Tiberiu Bărbuleţiu, Daciana Octavia Sârbu, Sándor Kónya-Hamar

22

58/2007

Benoît Hamon

7

59/2007

Johan Van Hecke, Gabriele Zimmer, Ana Maria Gomes, Anders Wijkman, Hélène Flautre

39

60/2007

Riccardo Ventre

2

61/2007

Sándor Kónya-Hamar, Atilla Béla Kelemen, Károly Ferenc Szabó

41

62/2007

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Anna Záborská

77

63/2007

Andreas Mölzer

5

64/2007

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Howitt, Kathy Sinnott Roberta, Angelilli Anna Záborská

40


20. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, skond l-Artikolu 172(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


21. Dati għas-seduti li jmiss

Is-seduta li jmiss se ssir 27.06.2007.


22. Aġġornament tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet aġġornata.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.10.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Secrétaire Général

President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Aylward, Baco, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kirilov, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Morin, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Posdorf, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza