Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/0143(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0153/2007

Rozpravy :

PV 09/07/2007 - 15
CRE 09/07/2007 - 15

Hlasování :

PV 10/07/2007 - 8.32
CRE 10/07/2007 - 8.32
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0320

Zápis
Pondělí, 9. července 2007 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Marek SIWIEC
místopředseda

15. Povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky ***I – Potravinářské přídatné látky ***I – Potravinářské enzymy ***I – Látky určené k aromatizaci a některé složky potravin vyznačující se aromatem ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin [KOM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Åsa Westlund (A6-0153/2007)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských přídatných látkách [KOM(2006)0428 - C6-0260/2006 - 2006/0145(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Åsa Westlund (A6-0154/2007)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského Parlamentu a Rady o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES a směrnice Rady 2001/112/ES [KOM(2006)0425 - C6-0257/2006 - 2006/0144(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Avril Doyle (A6-0177/2007)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a směrnice 2000/13/ES [KOM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

Vystoupil Markos Kyprianou (člen Komise).

Åsa Westlund uvedla zprávy.

Avril Doyle uvedla zprávu.

Mojca Drčar Murko uvedla zprávu.

Vystoupili: Manuel Medina Ortega (navrhovatel výboru JURI), Horst Schnellhardt za skupinu PPE-DE, Karin Scheele za skupinu PSE, Marios Matsakis za skupinu ALDE, Andrzej Tomasz Zapałowski za skupinu UEN, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Alexandru-Ioan Morţun, Wiesław Stefan Kuc, Kathalijne Maria Buitenweg, Françoise Grossetête, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk a Markos Kyprianou.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 8.32 zápisu ze dne 10.7.2007, bod 8.33 zápisu ze dne 10.7.2007, bod 8.34 zápisu ze dne 10.7.2007 a bod 8.35 zápisu ze dne 10.7.2007.

Právní upozornění - Ochrana soukromí