Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0143(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0153/2007

Forhandlinger :

PV 09/07/2007 - 15
CRE 09/07/2007 - 15

Afstemninger :

PV 10/07/2007 - 8.32
CRE 10/07/2007 - 8.32
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0320

Protokol
Mandag den 9. juli 2007 - Strasbourg

FORSÆDE: Marek SIWIEC
næstformand

15. Godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer ***I - Fødevaretilsætningsstoffer ***I - Fødevareenzymer ***I - Fødevarearomaer ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer [KOM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Åsa Westlund (A6-0153/2007)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevaretilsætningsstoffer [KOM(2006)0428 - C6-0260/2006 - 2006/0145(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Åsa Westlund (A6-0154/2007)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevareenzymer og om ændring af Rådets direktiv 83/417/EØF, Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF og Rådets direktiv 2001/112/EF [KOM(2006)0425 - C6-0257/2006 - 2006/0144(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Avril Doyle (A6-0177/2007)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89, Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96 og direktiv 2000/13/EF [KOM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

Markos Kyprianou (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Åsa Westlund forelagde sine betænkninger.

Avril Doyle forelagde sin betænkning.

Mojca Drčar Murko forelagde sin betænkning.

Talere: Manuel Medina Ortega (ordfører for udtalelse fra JURI), Horst Schnellhardt for PPE-DE-Gruppen, Karin Scheele for PSE-Gruppen, Marios Matsakis for ALDE-Gruppen, Andrzej Tomasz Zapałowski for UEN-Gruppen, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Alexandru-Ioan Morţun, Wiesław Stefan Kuc, Kathalijne Maria Buitenweg, Françoise Grossetête, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk og Markos Kyprianou.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.32 i protokollen af 10.7.2007, punkt 8.33 i protokollen af 10.7.2007, punkt 8.34 i protokollen af 10.7.2007 og punkt 8.35 i protokollen af 10.7.2007.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik