Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0143(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0153/2007

Debatten :

PV 09/07/2007 - 15
CRE 09/07/2007 - 15

Stemmingen :

PV 10/07/2007 - 8.32
CRE 10/07/2007 - 8.32
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0320

Notulen
Maandag 9 juli 2007 - Straatsburg

VOORZITTER: Marek SIWIEC
Ondervoorzitter

15. Uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s ***I - Levensmiddelenadditieven ***I - Voedingsenzymen ***I - Aroma's en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in of op levensmiddelen ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s [COM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Åsa Westlund (A6-0153/2007)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenadditieven [COM(2006)0428 - C6-0260/2006 - 2006/0145(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Åsa Westlund (A6-0154/2007)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake voedingsenzymen en tot wijziging van Richtlijn 83/417/EEG van de Raad, Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad, Richtlijn 2000/13/EG en Richtlijn 2001/112/EG van de Raad [COM(2006)0425 - C6-0257/2006 - 2006/0144(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Avril Doyle (A6-0177/2007)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in of op levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad, Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96 en Richtlijn 2000/13/EG [COM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

Het woord wordt gevoerd door Markos Kyprianou (lid van de Commissie).

Åsa Westlund leidt de verslagen in.

Avril Doyle leidt het verslag in.

Mojca Drčar Murko leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Manuel Medina Ortega (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Horst Schnellhardt, namens de PPE-DE-Fractie, Karin Scheele, namens de PSE-Fractie, Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, Andrzej Tomasz Zapałowski, namens de UEN-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Alexandru-Ioan Morţun, Wiesław Stefan Kuc, Kathalijne Maria Buitenweg, Françoise Grossetête, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk en Markos Kyprianou.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.32 van de notulen van 10.7.2007, punt 8.33 van de notulen van 10.7.2007, punt 8.34 van de notulen van 10.7.2007 en punt 8.35 van de notulen van 10.7.2007.

Juridische mededeling - Privacybeleid