Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0143(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0153/2007

Debaty :

PV 09/07/2007 - 15
CRE 09/07/2007 - 15

Głosowanie :

PV 10/07/2007 - 8.32
CRE 10/07/2007 - 8.32
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0320

Protokół
Poniedziałek, 9 lipca 2007 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Marek SIWIEC
Wiceprzewodniczący

15. Jednolita procedura wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności ***I - Dodatki do żywności ***I - Enzymy spożywcze ***I - Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o własnościach aromatyzujących ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności [COM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Åsa Westlund (A6-0153/2007)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatków do żywności [COM(2006)0428 - C6-0260/2006 - 2006/0145(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Åsa Westlund (A6-0154/2007)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie enzymów spożywczych i zmieniającego dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE oraz dyrektywę Rady 2001/112/WE [COM(2006)0425 - C6-0257/2006 - 2006/0144(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Avril Doyle (A6-0177/2007)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o własnościach aromatyzujących do użycia w i na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenie (WE) nr 2232/96 i dyrektywę 2000/13/WE [COM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

Głos zabrał Markos Kyprianou (członek Komisji).

Åsa Westlund przedstawiła swoje sprawozdania.

Avril Doyle przedstawiła sprawozdanie.

Mojca Drčar Murko przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Manuel Medina Ortega (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Horst Schnellhardt w imieniu grupy PPE-DE, Karin Scheele w imieniu grupy PSE, Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, Andrzej Tomasz Zapałowski w imieniu grupy UEN, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Alexandru-Ioan Morţun, Wiesław Stefan Kuc, Kathalijne Maria Buitenweg, Françoise Grossetête, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk i Markos Kyprianou.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.32 protokołu z dnia 10.7.2007, pkt 8.33 protokołu z dnia 10.7.2007, pkt 8.34 protokołu z dnia 10.7.2007 i pkt 8.35 protokołu z dnia 10.7.2007.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności