Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0143(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0153/2007

Rozpravy :

PV 09/07/2007 - 15
CRE 09/07/2007 - 15

Hlasovanie :

PV 10/07/2007 - 8.32
CRE 10/07/2007 - 8.32
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0320

Zápisnica
Pondelok, 9. júla 2007 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Marek SIWIEC
podpredseda

15. Spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm ***I - Potravinárske prídavné látky ***I - Potravinárske enzýmy ***I - Arómy a určité potravinové prísady s aromatickými vlastnosťami ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa určuje spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm [COM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Åsa Westlund (A6-0153/2007)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o potravinárskych prídavných látkach [COM(2006)0428 - C6-0260/2006 - 2006/0145(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Åsa Westlund (A6-0154/2007)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o potravinárskych enzýmoch a ktorým sa menia a dopĺňajú smernica Rady 83/417/EHS, nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999, smernica 2000/13/ES a smernica Rady 2001/112/ES [COM(2006)0425 - C6-0257/2006 - 2006/0144(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Avril Doyle (A6-0177/2007)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o arómach a určitých potravinových prísadách s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a na potravinách, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1576/89, nariadenie Rady (EHS) č. 1601/91, nariadenie (ES) č. 2232/96 a smernica 2000/13/ES [COM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

V rozprave vystúpil Markos Kyprianou (člen Komisie).

Åsa Westlund uviedla správy.

Avril Doyle uviedla správu.

Mojca Drčar Murko uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Manuel Medina Ortega (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Horst Schnellhardt v mene skupiny PPE-DE, Karin Scheele v mene skupiny PSE, Marios Matsakis v mene skupiny ALDE, Andrzej Tomasz Zapałowski v mene skupiny UEN, Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Alexandru-Ioan Morţun, Wiesław Stefan Kuc, Kathalijne Maria Buitenweg, Françoise Grossetête, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk a Markos Kyprianou.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.32 zápisnice zo dňa 10.7.2007, bod 8.33 zápisnice zo dňa 10.7.2007, bod 8.34 zápisnice zo dňa 10.7.2007 a bod 8.35 zápisnice zo dňa 10.7.2007.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia