Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2005/0042A(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0184/2007

Разисквания :

PV 09/07/2007 - 16
CRE 09/07/2007 - 16

Гласувания :

PV 10/07/2007 - 8.30
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0318

Протокол
Понеделник, 9 юли 2007 г. - Страсбург

16. Програма за действие на Общността в областта на здравето (2007-2013 г.) ***II - Мерки относно лечението на сърдечно-съдови заболявания (разискване)
CRE

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на втора Програма за действие на Общността в областта на здравето (2007-2013 г.) [16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

въпрос за устен отговор (O-0033/2007) зададен от Miroslav Ouzký, от името на комисията ENVI, на Комисията: Мерки за справяне със сърдечно-съдовите заболявания (B6-0134/2007)

Antonios Trakatellis представи препоръката за второ четене.

Miroslav Ouzký разви въпроса, изискващ устен отговор.

Изказа се Markos Kyprianou (член на Комисията).

Изказаха се: John Bowis, от името на групата PPE-DE, Linda McAvan, от името на групата PSE, Marios Matsakis, от името на групата ALDE, Adamos Adamou, от името на групата GUE/NGL, Urszula Krupa, от името на групата IND/DEM, Irena Belohorská, независим член на ЕП, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Jiří Maštálka, Kathy Sinnott, Christofer Fjellner, Dorette Corbey, Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Zuzana Roithová и Markos Kyprianou.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Miroslav Ouzký, Georgs Andrejevs и John Bowis, от името на комисията ENVI, относно мерки за борба със сърдечносъдовите заболявания (B6-0277/2007).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adam BIELAN
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.30 от протокола от 10.7.2007.

Правна информация - Политика за поверителност