Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0042A(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0184/2007

Debatten :

PV 09/07/2007 - 16
CRE 09/07/2007 - 16

Stemmingen :

PV 10/07/2007 - 8.30
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0318

Notulen
Maandag 9 juli 2007 - Straatsburg

16. Communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid (2007-2013) ***II - Actie voor het aanpakken van hart- en vaatziekten (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling voor de tweede lezing over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een tweede communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid (2007-2013) [16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

Mondelinge vraag (O-0033/2007) van Miroslav Ouzký, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Actie voor het aanpakken van hart- en vaatziekten (B6-0134/2007)

Antonios Trakatellis licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Miroslav Ouzký licht de mondelinge vraag toe.

Het woord wordt gevoerd door Markos Kyprianou (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door John Bowis, namens de PPE-DE-Fractie, Linda McAvan, namens de PSE-Fractie, Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, Adamos Adamou, namens de GUE/NGL-Fractie, Urszula Krupa, namens de IND/DEM-Fractie, Irena Belohorská, niet-ingeschrevene, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Jiří Maštálka, Kathy Sinnott, Christofer Fjellner, Dorette Corbey, Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Zuzana Roithová en Markos Kyprianou.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Miroslav Ouzký, Georgs Andrejevs en John Bowis, namens de Commissie ENVI, over acties ter bestrijding van hart- en vaatziekten (B6-0277/2007).

VOORZITTER: Adam BIELAN
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.30 van de notulen van 10.7.2007.

Juridische mededeling - Privacybeleid