Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0042A(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0184/2007

Debaty :

PV 09/07/2007 - 16
CRE 09/07/2007 - 16

Głosowanie :

PV 10/07/2007 - 8.30
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0318

Protokół
Poniedziałek, 9 lipca 2007 r. - Strasburg

16. Wspólnotowy program działań (2007-2013), dziedzina „Zdrowie” ***II - Środki mające na celu leczenie chorób układu krążenia (debata)
CRE

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2007-2013 [16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

Pytanie ustne (O-0033/2007) zadane w imieniu komisji ENVI przez Miroslava Ouzký'ego, do Komisji: Przeciwdziałanie chorobom układu krążenia (B6-0134/2007)

Antonios Trakatellis przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Miroslav Ouzký zadał pytanie ustne.

Głos zabrał Markos Kyprianou (członek Komisji).

Głos zabrali: John Bowis w imieniu grupy PPE-DE, Linda McAvan w imieniu grupy PSE, Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, Adamos Adamou w imieniu grupy GUE/NGL, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, Irena Belohorská niezrzeszona, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Jiří Maštálka, Kathy Sinnott, Christofer Fjellner, Dorette Corbey, Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Zuzana Roithová i Markos Kyprianou.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Miroslav Ouzký, Georgs Andrejevs i John Bowis, w imieniu komisji ENVI, w sprawie przeciwdziałania chorobom układu krążenia (B6-0277/2007)

PRZEWODNICTWO: Adam BIELAN
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.30 protokołu z dnia 10.7.2007.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności