Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 9 юли 2007 г. - Страсбург

17. Управление на рисковете от MON 863 (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Управление на рисковете от MON 863

Markos Kyprianou (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Renate Sommer, от името на групата PPE-DE, Karin Scheele, от името на групата PSE, Janusz Wojciechowski, от името на групата UEN, Hiltrud Breyer, от името на групата Verts/ALE, Kathy Sinnott, от името на групата IND/DEM, и Markos Kyprianou.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност