Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο

17. Διαχείριση των κινδύνων από το ΜΟΝ 863 (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Διαχείριση των κινδύνων από το ΜΟΝ 863

Ο Μάρκος Κυπριανού (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν : Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Karin Scheele, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Μάρκος Κυπριανού .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου