Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 9 юли 2007 г. - Страсбург

18. Споразумение за личните данни на пътниците (PNR) със Съединените американски щати (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията:Споразумение за личните данни на пътниците (PNR) със Съединените американски щати

Franco Frattini (заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Carlos Coelho, от името на групата PPE-DE, Stavros Lambrinidis, от името на групата PSE, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, от името на групата Verts/ALE, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Franco Frattini и Kathalijne Maria Buitenweg.

Тъй като предложенията за резолюции все още не са на разположение, те ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 12.7.2007.

Правна информация - Политика за поверителност