Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο

18. Συμφωνία PNR με τις Ηνωμένες Πολιτγείες της Αμερικής (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Συμφωνία ΡΝR με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Carlos Coelho, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Σταύρος Λαμπρινίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Franco Frattini και Kathalijne Maria Buitenweg.

Δεδομένου ότι οι προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί δεν διατίθενται ακόμη, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.7.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου