Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 9 lipca 2007 r. - Strasburg

18. Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące PNR (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące PNR

Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Carlos Coelho w imieniu grupy PPE-DE, Stavros Lambrinidis w imieniu grupy PSE, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg w imieniu grupy Verts/ALE, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Franco Frattini i Kathalijne Maria Buitenweg.

Złożone projekty rezolucji, które nie są jeszcze dostępne, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 12.7.2007.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności