Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2089(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0249/2007

Внесени текстове :

A6-0249/2007

Разисквания :

PV 09/07/2007 - 19
CRE 09/07/2007 - 19

Гласувания :

PV 10/07/2007 - 8.38
CRE 10/07/2007 - 8.38
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0326

Протокол
Понеделник, 9 юли 2007 г. - Страсбург

19. Перспективи пред вътрешния пазар на газ и електроенергия (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно перспективите за вътрешния пазар на газ и електроенергия [2007/2089(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

Alejo Vidal-Quadras представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказа се Andris Piebalgs (член на Комисията).

Изказаха се: Sophia in 't Veld (докладчик по становището на комисията ECON), Brigitte Douay (докладчик по становището на комисията REGI), Herbert Reul, от името на групата PPE-DE, Edit Herczog, от името на групата PSE, Anne Laperrouze, от името на групата ALDE, Eugenijus Maldeikis, от името на групата UEN, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, Esko Seppänen, от името на групата GUE/NGL, Jana Bobošíková, независим член на ЕП, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Konrad Szymański, Ján Hudacký, Hannes Swoboda, Silvia Ciornei, András Gyürk, Eluned Morgan, Jorgo Chatzimarkakis, Romana Jordan Cizelj, Joan Calabuig Rull, Šarūnas Birutis, Jerzy Buzek, Teresa Riera Madurell, Jan Březina, Dorette Corbey, Alexander Stubb, Eija-Riitta Korhola и Monica Maria Iacob-Ridzi.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gérard ONESTA
Заместник-председател

Изказаха се: Paul Rübig и Andris Piebalgs.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.38 от протокола от 10.7.2007.

Правна информация - Политика за поверителност