Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/2089(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0249/2007

Ingediende teksten :

A6-0249/2007

Debatten :

PV 09/07/2007 - 19
CRE 09/07/2007 - 19

Stemmingen :

PV 10/07/2007 - 8.38
CRE 10/07/2007 - 8.38
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0326

Notulen
Maandag 9 juli 2007 - Straatsburg

19. Vooruitzichten voor de interne gas- en elektriciteitsmarkt (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de vooruitzichten voor de interne gas- en elektriciteitsmarkt [2007/2089(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

Alejo Vidal-Quadras leidt het verslag in.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Sophia in 't Veld (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Brigitte Douay (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Herbert Reul, namens de PPE-DE-Fractie, Edit Herczog, namens de PSE-Fractie, Anne Laperrouze, namens de ALDE-Fractie, Eugenijus Maldeikis, namens de UEN-Fractie, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, Esko Seppänen, namens de GUE/NGL-Fractie, Jana Bobošíková, niet-ingeschrevene, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Konrad Szymański, Ján Hudacký, Hannes Swoboda, Silvia Ciornei, András Gyürk, Eluned Morgan, Jorgo Chatzimarkakis, Romana Jordan Cizelj, Joan Calabuig Rull, Šarūnas Birutis, Jerzy Buzek, Teresa Riera Madurell, Jan Březina, Dorette Corbey, Alexander Stubb, Eija-Riitta Korhola en Monica Maria Iacob-Ridzi.

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig en Andris Piebalgs.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.38 van de notulen van 10.7.2007.

Juridische mededeling - Privacybeleid