Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/2089(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0249/2007

Teksty złożone :

A6-0249/2007

Debaty :

PV 09/07/2007 - 19
CRE 09/07/2007 - 19

Głosowanie :

PV 10/07/2007 - 8.38
CRE 10/07/2007 - 8.38
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0326

Protokół
Poniedziałek, 9 lipca 2007 r. - Strasburg

19. Perspektywy rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie perspektyw rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej [2007/2089(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

Alejo Vidal-Quadras przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Andris Piebalgs (członek Komisji).

Głos zabrali: Sophia in 't Veld (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Brigitte Douay (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Herbert Reul w imieniu grupy PPE-DE, Edit Herczog w imieniu grupy PSE, Anne Laperrouze w imieniu grupy ALDE, Eugenijus Maldeikis w imieniu grupy UEN, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Esko Seppänen w imieniu grupy GUE/NGL, Jana Bobošíková niezrzeszona, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Konrad Szymański, Ján Hudacký, Hannes Swoboda, Silvia Ciornei, András Gyürk, Eluned Morgan, Jorgo Chatzimarkakis, Romana Jordan Cizelj, Joan Calabuig Rull, Šarūnas Birutis, Jerzy Buzek, Teresa Riera Madurell, Jan Březina, Dorette Corbey, Alexander Stubb, Eija-Riitta Korhola i Monica Maria Iacob-Ridzi.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Paul Rübig i Andris Piebalgs.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.38 protokołu z dnia 10.7.2007.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności