Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2089(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0249/2007

Predkladané texty :

A6-0249/2007

Rozpravy :

PV 09/07/2007 - 19
CRE 09/07/2007 - 19

Hlasovanie :

PV 10/07/2007 - 8.38
CRE 10/07/2007 - 8.38
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0326

Zápisnica
Pondelok, 9. júla 2007 - Štrasburg

19. Vyhliadky vnútorného trhu s plynom a elektrickou energiou (rozprava)
Doslovný zápis

Správa: Vyhliadky vnútorného trhu s plynom a elektrickou energiou [2007/2089(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

Alejo Vidal-Quadras uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Andris Piebalgs (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sophia in 't Veld (spravodajkyňa výboru ECON požiadaného o stanovisko), Brigitte Douay (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Herbert Reul v mene skupiny PPE-DE, Edit Herczog v mene skupiny PSE, Anne Laperrouze v mene skupiny ALDE, Eugenijus Maldeikis v mene skupiny UEN, Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE, Esko Seppänen v mene skupiny GUE/NGL, Jana Bobošíková nezaradená poslankyňa, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Konrad Szymański, Ján Hudacký, Hannes Swoboda, Silvia Ciornei, András Gyürk, Eluned Morgan, Jorgo Chatzimarkakis, Romana Jordan Cizelj, Joan Calabuig Rull, Šarūnas Birutis, Jerzy Buzek, Teresa Riera Madurell, Jan Březina, Dorette Corbey, Alexander Stubb, Eija-Riitta Korhola a Monica Maria Iacob-Ridzi.

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig a Andris Piebalgs.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.38 zápisnice zo dňa 10.7.2007.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia