Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0018(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0218/2007

Внесени текстове :

A6-0218/2007

Разисквания :

PV 09/07/2007 - 20
CRE 09/07/2007 - 20

Гласувания :

PV 10/07/2007 - 8.31
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0319

Протокол
Понеделник, 9 юли 2007 г. - Страсбург

20. Пускане на пазара на някои измервателни уреди, съдържащи живак ***II (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета за приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара на някои измервателни уреди, съдържащи живак [05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

María Sornosa Martínez представи препоръката за второ четене.

Изказа се Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Martin Callanan, от името на групата PPE-DE, Dorette Corbey, от името на групата PSE, Marios Matsakis, от името на групата ALDE, Leopold Józef Rutowicz, от името на групата UEN, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, Urszula Krupa, от името на групата IND/DEM, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Holger Krahmer, Miroslav Mikolášik, Linda McAvan, Günter Verheugen и Carl Schlyter.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.31 от протокола от 10.7.2007.

Правна информация - Политика за поверителност